Harry Hole Stiftelsen
Juridisk navn:  Harry Hole Stiftelsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93477329
c/o Erik Holst Bjørnveien 101B c/o Erik Holst Bjørnveien 101B Fax: 24147570
0773 Oslo 773 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992838744
Aksjekapital: 200 NOK
Etableringsdato: 6/15/2008
Foretakstype: STI
Revisor: Alpha Revisjon AS
Regnskapsfører: Formuesforvaltning Forretningsførsel As
Utvikling:
Omsetning  
  
227.48%
Resultat  
  
314.19%
Egenkapital  
  
38.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.976.000 7.932.000 1.686.000 7.098.000 7.605.000
Resultat: 23.232.000 5.609.000 -586.000 5.912.000 6.409.000
Egenkapital: 84.262.000 61.033.000 55.426.000 56.017.000 50.108.000
Regnskap for  Harry Hole Stiftelsen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.976.000 7.932.000 1.686.000 7.098.000 7.605.000
Driftskostnader -2.744.000 -2.323.000 -2.272.000 -1.186.000 -1.195.000
Driftsresultat 23.232.000 5.609.000 -586.000 5.912.000 6.409.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 23.232.000 5.609.000 -586.000 5.912.000 6.409.000
Skattekostnad -3.000 -2.000 -4.000 -3.000 -11.000
Årsresultat 23.229.000 5.606.000 -590.000 5.909.000 6.398.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 84.441.000 61.166.000 55.490.000 56.041.000 50.157.000
Sum eiendeler 84.441.000 61.166.000 55.490.000 56.041.000 50.157.000
Sum opptjent egenkapital 84.062.000 60.833.000 55.226.000 55.817.000 49.908.000
Sum egenkapital 84.262.000 61.033.000 55.426.000 56.017.000 50.108.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 179.000 133.000 63.000 24.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 84.441.000 61.166.000 55.489.000 56.041.000 50.157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 25.976.000 7.932.000 1.686.000 7.098.000 7.605.000
Driftsinntekter 25.976.000 7.932.000 1.686.000 7.098.000 7.605.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.744.000 -2.323.000 -2.272.000 -1.186.000 -1.195.000
Driftskostnader -2.744.000 -2.323.000 -2.272.000 -1.186.000 -1.195.000
Driftsresultat 23.232.000 5.609.000 -586.000 5.912.000 6.409.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 23.229.000 5.606.000 -590.000 5.909.000 6.398.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.493.000 406.000 593.000 699.000 2.742.000
Andre fordringer 0 0 1.000 2.000
Sum investeringer 72.649.000 59.417.000 53.133.000 54.165.000 44.619.000
Kasse, bank 5.299.000 1.343.000 1.764.000 1.175.000 2.795.000
Sum omløpsmidler 84.441.000 61.166.000 55.490.000 56.041.000 50.157.000
Sum eiendeler 84.441.000 61.166.000 55.490.000 56.041.000 50.157.000
Sum opptjent egenkapital 84.062.000 60.833.000 55.226.000 55.817.000 49.908.000
Sum egenkapital 84.262.000 61.033.000 55.426.000 56.017.000 50.108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 10.000 6.000 0 6.000
Betalbar skatt 3.000 2.000 4.000 3.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 50.000 1.000 21.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 121.000 120.000 32.000 21.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 179.000 133.000 63.000 24.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 84.441.000 61.166.000 55.489.000 56.041.000 50.157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 84.262.000 61.033.000 55.427.000 56.017.000 50.108.000
Likviditetsgrad 1 471.7 459.9 880.8 2 1023.6
Likviditetsgrad 2 471.7 459.9 880.8 2 1023.6
Soliditet 99.8 99.8 99.9 1 99.9
Resultatgrad 89.4 70.7 -34.8 83.3 84.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 27.5 9.2 -1.1 10.5 12.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex