Harry Fett Eftf As
Juridisk navn:  Harry Fett Eftf As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33083999
Grev Wedels gate 3 Grev Wedels gate 3 Fax:
3179 Åsgårdstrand 3179 Åsgårdstrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 915862667
Aksjekapital: 3.200.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Orstad Revisjon As
Regnskapsfører: Åsgårdstrand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-119.17%
Egenkapital  
  
-10.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.000 0 2.000 2.000 6.000
Resultat: -854.000 4.456.000 -229.000 266.000 452.000
Egenkapital: 7.405.000 8.260.000 3.857.000 3.741.000 3.539.000
Regnskap for  Harry Fett Eftf As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.000 0 2.000 2.000 6.000
Driftskostnader -13.000 -14.000 -24.000 -24.000 -25.000
Driftsresultat -10.000 -14.000 -22.000 -22.000 -20.000
Finansinntekter -717.000 4.659.000 0 496.000 688.000
Finanskostnader -127.000 -189.000 -207.000 -208.000 -216.000
Finans -844.000 4.470.000 -207.000 288.000 472.000
Resultat før skatt -854.000 4.456.000 -229.000 266.000 452.000
Skattekostnad -19.000 49.000 -64.000 -113.000
Årsresultat -854.000 4.438.000 -180.000 202.000 339.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.757.000 14.611.000 10.240.000 10.240.000 10.240.000
Sum omløpsmidler 178.000 297.000 77.000 508.000 741.000
Sum eiendeler 13.935.000 14.908.000 10.317.000 10.748.000 10.981.000
Sum opptjent egenkapital 4.205.000 5.060.000 361.000 541.000 339.000
Sum egenkapital 7.405.000 8.260.000 3.857.000 3.741.000 3.539.000
Sum langsiktig gjeld 3.910.000 4.004.000 4.208.000 4.780.000 5.331.000
Sum kortsiktig gjeld 2.619.000 2.645.000 2.252.000 2.227.000 2.112.000
Sum gjeld og egenkapital 13.934.000 14.909.000 10.316.000 10.748.000 10.982.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 4.000 0 2.000 2.000 6.000
Driftsinntekter 4.000 0 2.000 2.000 6.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -14.000 -24.000 -24.000 -25.000
Driftskostnader -13.000 -14.000 -24.000 -24.000 -25.000
Driftsresultat -10.000 -14.000 -22.000 -22.000 -20.000
Finansinntekter -717.000 4.659.000 0 496.000 688.000
Finanskostnader -127.000 -189.000 -207.000 -208.000 -216.000
Finans -844.000 4.470.000 -207.000 288.000 472.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -854.000 4.438.000 -180.000 202.000 339.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 13.757.000 14.611.000 10.240.000 10.240.000 10.240.000
Sum anleggsmidler 13.757.000 14.611.000 10.240.000 10.240.000 10.240.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 8.000 77.000 12.000 54.000
Sum omløpsmidler 178.000 297.000 77.000 508.000 741.000
Sum eiendeler 13.935.000 14.908.000 10.317.000 10.748.000 10.981.000
Sum opptjent egenkapital 4.205.000 5.060.000 361.000 541.000 339.000
Sum egenkapital 7.405.000 8.260.000 3.857.000 3.741.000 3.539.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.619.000 2.210.000 2.157.000 1.991.000
Sum langsiktig gjeld 3.910.000 4.004.000 4.208.000 4.780.000 5.331.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 19.000 26.000 64.000 113.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.619.000 7.000 16.000 6.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 2.619.000 2.645.000 2.252.000 2.227.000 2.112.000
Sum gjeld og egenkapital 13.934.000 14.909.000 10.316.000 10.748.000 10.982.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.441.000 -2.348.000 -2.175.000 -1.719.000 -1.371.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0.2 0.4
Soliditet 53.1 55.4 37.4 34.8 32.2
Resultatgrad -250.0 -333.3
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Gjeldsgrad 0.9 0.8 1.7 1.9 2.1
Total kapitalrentabilitet -5.2 31.2 -0.2 4.4 6.1
Signatur
26.02.2016
ELLER
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
FETT PER-CHRISTIAN WILLOCH
MOE ASBJØRN
FETT TRYGGVE MICHAEL
Prokurister
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
PROKURA
PROKURA HVER FOR SEG
FETT PER-CHRISTIAN WILLOCH
MOE ASBJØRN
FETT IVAR HENNING CHRISTOFER
FETT EGIL
FETT TRYGGVE MICHAEL
MOE JON ODDVIN
FETT RAGNI SUNNIVA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex