Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hardanger Byggeselskap AS
Juridisk navn:  Hardanger Byggeselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53651920
c/o Tveit Regnskap Odda AS Eitrheimsvegen 18 c/o Tveit Regnskap Odda AS Eitrheimsvegen 18 Fax: 53651930
5750 Odda 5750 Odda
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 930238821
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/13/1937
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-104.71%
Egenkapital  
  
-8.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 1.000 0 13.000 128.000
Resultat: -9.000 191.000 -36.000 -74.000 -367.000
Egenkapital: 92.000 101.000 -90.000 -54.000 20.000
Regnskap for  Hardanger Byggeselskap AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 1.000 0 13.000 128.000
Driftskostnader -7.000 -33.000 -10.000 -88.000 -494.000
Driftsresultat -7.000 -33.000 -10.000 -74.000 -367.000
Finansinntekter 7.000 224.000 0 0 0
Finanskostnader -10.000 0 -26.000 0 0
Finans -3.000 224.000 -26.000 0 0
Resultat før skatt -9.000 191.000 -36.000 -74.000 -367.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 191.000 -36.000 -74.000 -367.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 338.000 330.000 149.000 314.000 300.000
Sum omløpsmidler 1.000 6.000 169.000 60.000 180.000
Sum eiendeler 339.000 336.000 318.000 374.000 480.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 1.000 -190.000 -154.000 -80.000
Sum egenkapital 92.000 101.000 -90.000 -54.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 247.000 235.000 408.000 428.000 428.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 32.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 336.000 318.000 374.000 480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 1.000 0 13.000 128.000
Driftsinntekter 0 1.000 0 13.000 128.000
Varekostnad 0 0 0 0 -489.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -33.000 -10.000 -88.000 -5.000
Driftskostnader -7.000 -33.000 -10.000 -88.000 -494.000
Driftsresultat -7.000 -33.000 -10.000 -74.000 -367.000
Finansinntekter 7.000 224.000 0 0 0
Finanskostnader -10.000 0 -26.000 0 0
Finans -3.000 224.000 -26.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 191.000 -36.000 -74.000 -367.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 338.000 330.000 149.000 314.000 300.000
Sum anleggsmidler 338.000 330.000 149.000 314.000 300.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 161.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 6.000 169.000 60.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.000 6.000 169.000 60.000 180.000
Sum eiendeler 339.000 336.000 318.000 374.000 480.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 1.000 -190.000 -154.000 -80.000
Sum egenkapital 92.000 101.000 -90.000 -54.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 247.000 235.000 408.000 428.000 428.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 32.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 336.000 318.000 374.000 480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 6.000 169.000 60.000 148.000
Likviditetsgrad 1 5.6
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 5.6
Soliditet 27.1 30.1 -28.3 -14.4 4.2
Resultatgrad -569.2 -286.7
Rentedekningsgrad -0.7 -0.4
Gjeldsgrad 2.7 2.3 -4.5 -7.9 2
Total kapitalrentabilitet 0 56.8 -3.1 -19.8 -76.5
Signatur
22.12.2020
STYRETS FORMAND ELLER AV DE TO ØVRIGE STYREMEDLEMMER I
FORENING.
Prokurister
27.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex