Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hardanger Bil AS
Juridisk navn:  Hardanger Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56555644
Postboks 83 Sjusetevegen 4 Fax: 56556134
5604 Øystese 5610 Øystese
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 947926349
Aksjekapital: 161.975 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/15/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Hardanger Revisjon As
Regnskapsfører: Vekstra Hardanger Og Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.57%
Resultat  
  
344.79%
Egenkapital  
  
0.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.954.000 6.123.000 6.521.000 6.812.000 6.389.000
Resultat: 427.000 96.000 113.000 596.000 485.000
Egenkapital: 3.854.000 3.839.000 3.764.000 3.654.000 3.425.000
Regnskap for  Hardanger Bil AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.954.000 6.123.000 6.521.000 6.812.000 6.389.000
Driftskostnader -6.560.000 -6.051.000 -6.410.000 -6.220.000 -5.909.000
Driftsresultat 393.000 73.000 111.000 591.000 479.000
Finansinntekter 34.000 23.000 3.000 6.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans 33.000 23.000 3.000 5.000 7.000
Resultat før skatt 427.000 96.000 113.000 596.000 485.000
Skattekostnad -112.000 -20.000 -4.000 -167.000 -136.000
Årsresultat 315.000 76.000 109.000 430.000 350.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.077.000 1.279.000 878.000 487.000 645.000
Sum omløpsmidler 3.929.000 3.262.000 3.566.000 4.216.000 3.889.000
Sum eiendeler 5.006.000 4.541.000 4.444.000 4.703.000 4.534.000
Sum opptjent egenkapital 3.692.000 3.677.000 3.602.000 3.492.000 3.263.000
Sum egenkapital 3.854.000 3.839.000 3.764.000 3.654.000 3.425.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.152.000 701.000 680.000 1.049.000 1.110.000
Sum gjeld og egenkapital 5.006.000 4.540.000 4.444.000 4.703.000 4.535.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.954.000 6.123.000 6.368.000 6.812.000 6.389.000
Andre inntekter 0 153.000 0 0
Driftsinntekter 6.954.000 6.123.000 6.521.000 6.812.000 6.389.000
Varekostnad -2.232.000 -1.868.000 -2.091.000 -2.238.000 -2.091.000
Lønninger -3.157.000 -3.042.000 -3.158.000 -2.760.000 -2.700.000
Avskrivning -288.000 -298.000 -183.000 -216.000 -221.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -883.000 -843.000 -978.000 -1.006.000 -897.000
Driftskostnader -6.560.000 -6.051.000 -6.410.000 -6.220.000 -5.909.000
Driftsresultat 393.000 73.000 111.000 591.000 479.000
Finansinntekter 34.000 23.000 3.000 6.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans 33.000 23.000 3.000 5.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 -200.000 -200.000
Årsresultat 315.000 76.000 109.000 430.000 350.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 486.000 511.000 595.000 401.000 508.000
Sum varige driftsmidler 797.000 998.000 595.000 401.000 508.000
Sum finansielle anleggsmidler 281.000 281.000 283.000 86.000 138.000
Sum anleggsmidler 1.077.000 1.279.000 878.000 487.000 645.000
Varebeholdning 295.000 269.000 290.000 345.000 357.000
Kundefordringer 218.000 98.000 231.000 180.000 225.000
Andre fordringer 156.000 114.000 101.000 100.000 103.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.260.000 2.782.000 2.944.000 3.591.000 3.205.000
Sum omløpsmidler 3.929.000 3.262.000 3.566.000 4.216.000 3.889.000
Sum eiendeler 5.006.000 4.541.000 4.444.000 4.703.000 4.534.000
Sum opptjent egenkapital 3.692.000 3.677.000 3.602.000 3.492.000 3.263.000
Sum egenkapital 3.854.000 3.839.000 3.764.000 3.654.000 3.425.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 83.000 72.000 84.000 81.000 185.000
Betalbar skatt 112.000 20.000 4.000 167.000 144.000
Skyldig offentlige avgifter 324.000 314.000 283.000 332.000 317.000
Utbytte -300.000 0 0 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 334.000 295.000 310.000 270.000 265.000
Sum kortsiktig gjeld 1.152.000 701.000 680.000 1.049.000 1.110.000
Sum gjeld og egenkapital 5.006.000 4.540.000 4.444.000 4.703.000 4.535.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.777.000 2.561.000 2.886.000 3.167.000 2.779.000
Likviditetsgrad 1 3.4 4.7 5.2 4 3.5
Likviditetsgrad 2 3.2 4.3 4.8 3.7 3.2
Soliditet 77.0 84.6 84.7 77.7 75.5
Resultatgrad 5.7 1.2 1.7 8.7 7.5
Rentedekningsgrad 393.0 5
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 8.5 2.1 2.6 12.7 10.7
Signatur
20.10.2021
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
20.10.2021
Dagleg leiar åleine.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex