Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hardanger Automatisering
Juridisk navn:  Hardanger Automatisering
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45411517
Freimsvegen 37 Freimsvegen 37 Fax:
5750 Odda 5750 Odda
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 915213901
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/17/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.1%
Resultat  
  
-30.77%
Egenkapital  
  
14.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.484.000 1.748.000 1.692.000 1.742.000 34.000
Resultat: 153.000 221.000 145.000 539.000 15.000
Egenkapital: 980.000 857.000 640.000 528.000 118.000
Regnskap for  Hardanger Automatisering
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.484.000 1.748.000 1.692.000 1.742.000 34.000
Driftskostnader -1.310.000 -1.527.000 -1.546.000 -1.202.000 -19.000
Driftsresultat 174.000 222.000 146.000 540.000 15.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -2.000 -2.000 -1.000 0
Finans -21.000 -1.000 -2.000 -1.000 0
Resultat før skatt 153.000 221.000 145.000 539.000 15.000
Skattekostnad -30.000 -49.000 -33.000 -129.000 -4.000
Årsresultat 123.000 172.000 112.000 410.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 133.000 206.000 279.000 367.000 0
Sum omløpsmidler 1.103.000 861.000 682.000 773.000 124.000
Sum eiendeler 1.236.000 1.067.000 961.000 1.140.000 124.000
Sum opptjent egenkapital 950.000 827.000 610.000 498.000 88.000
Sum egenkapital 980.000 857.000 640.000 528.000 118.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 256.000 211.000 321.000 612.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.236.000 1.068.000 961.000 1.140.000 124.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.484.000 1.748.000 1.692.000 1.742.000 34.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.484.000 1.748.000 1.692.000 1.742.000 34.000
Varekostnad -69.000 -162.000 -199.000 -35.000 0
Lønninger -743.000 -745.000 -751.000 -671.000 0
Avskrivning -73.000 -73.000 -88.000 -116.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -425.000 -547.000 -508.000 -380.000 -19.000
Driftskostnader -1.310.000 -1.527.000 -1.546.000 -1.202.000 -19.000
Driftsresultat 174.000 222.000 146.000 540.000 15.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -2.000 -2.000 -1.000 0
Finans -21.000 -1.000 -2.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 123.000 172.000 112.000 410.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 133.000 206.000 279.000 367.000 0
Sum varige driftsmidler 133.000 206.000 279.000 367.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 133.000 206.000 279.000 367.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 242.000 212.000 197.000 268.000 20.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 861.000 649.000 485.000 505.000 104.000
Sum omløpsmidler 1.103.000 861.000 682.000 773.000 124.000
Sum eiendeler 1.236.000 1.067.000 961.000 1.140.000 124.000
Sum opptjent egenkapital 950.000 827.000 610.000 498.000 88.000
Sum egenkapital 980.000 857.000 640.000 528.000 118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 13.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000
Leverandørgjeld 8.000 14.000 105.000 63.000 0
Betalbar skatt 34.000 49.000 34.000 130.000 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 62.000 96.000 340.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 86.000 86.000 86.000 79.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 256.000 211.000 321.000 612.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.236.000 1.068.000 961.000 1.140.000 124.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 847.000 650.000 361.000 161.000 122.000
Likviditetsgrad 1 4.3 4.1 2.1 1.3 6
Likviditetsgrad 2 4.3 4.1 2.1 1.3 6
Soliditet 79.3 80.2 66.6 46.3 95.2
Resultatgrad 11.7 12.7 8.6 3 44.1
Rentedekningsgrad 7.9 1 7 5
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.5 1.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.2 20.9 15.2 47.4 12.1
Signatur
30.04.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex