Hans Martin Eriksen Selskapsmusikk As
Juridisk navn:  Hans Martin Eriksen Selskapsmusikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35973939
Ekrevegen 14C Ekrevegen 14C Fax:
3944 Porsgrunn 3944 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 957971075
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/26/1990
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.26%
Resultat  
  
-1466.67%
Egenkapital  
  
-30.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 446.000 497.000 469.000 512.000 501.000
Resultat: -41.000 3.000 5.000 10.000 3.000
Egenkapital: 94.000 135.000 132.000 128.000 118.000
Regnskap for  Hans Martin Eriksen Selskapsmusikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 446.000 497.000 469.000 512.000 501.000
Driftskostnader -488.000 -494.000 -465.000 -503.000 -498.000
Driftsresultat -42.000 2.000 4.000 9.000 3.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -41.000 3.000 5.000 10.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -41.000 3.000 5.000 10.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 19.000 25.000 0 0
Sum omløpsmidler 155.000 142.000 149.000 171.000 187.000
Sum eiendeler 170.000 161.000 174.000 171.000 187.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 35.000 32.000 28.000 18.000
Sum egenkapital 94.000 135.000 132.000 128.000 118.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 76.000 26.000 42.000 44.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 170.000 161.000 174.000 172.000 188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 446.000 497.000 469.000 512.000 501.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 446.000 497.000 469.000 512.000 501.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -405.000 -362.000 -344.000 -356.000 -379.000
Avskrivning -4.000 -6.000 -5.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -126.000 -116.000 -147.000 -119.000
Driftskostnader -488.000 -494.000 -465.000 -503.000 -498.000
Driftsresultat -42.000 2.000 4.000 9.000 3.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -41.000 3.000 5.000 10.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 19.000 25.000 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000 19.000 25.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 19.000 25.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 42.000 63.000 60.000 37.000
Andre fordringer 42.000 2.000 2.000 3.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 95.000 99.000 84.000 108.000 111.000
Sum omløpsmidler 155.000 142.000 149.000 171.000 187.000
Sum eiendeler 170.000 161.000 174.000 171.000 187.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 35.000 32.000 28.000 18.000
Sum egenkapital 94.000 135.000 132.000 128.000 118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 11.000 16.000 10.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 15.000 26.000 34.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 0 0 0 36.000
Sum kortsiktig gjeld 76.000 26.000 42.000 44.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 170.000 161.000 174.000 172.000 188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 79.000 116.000 107.000 127.000 117.000
Likviditetsgrad 1 2.0 5.5 3.5 3.9 2.7
Likviditetsgrad 2 2.0 5.5 3.5 3.9 2.7
Soliditet 55.3 83.9 75.9 74.4 62.8
Resultatgrad -9.4 0.4 0.9 1.8 0.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.2 0.3 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet -24.7 1.2 2.9 5.8 2.1
Signatur
05.03.2020
STYRETS FORMANN OG SELSKAPETS DAGLIGE LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex