Hans Kr Gutterød As
Juridisk navn:  Hans Kr Gutterød As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33185683
Brunlanesveien 310 Brunlanesveien 310 Fax:
3267 Larvik 3267 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 947578693
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/1/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hg-Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.95%
Resultat  
  
208.51%
Egenkapital  
  
58.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.326.000 3.490.000 3.593.000 2.709.000 3.497.000
Resultat: 1.450.000 470.000 533.000 -147.000 415.000
Egenkapital: 3.068.000 1.937.000 1.571.000 1.239.000 1.351.000
Regnskap for  Hans Kr Gutterød As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.326.000 3.490.000 3.593.000 2.709.000 3.497.000
Driftskostnader -2.985.000 -3.034.000 -3.064.000 -2.867.000 -3.095.000
Driftsresultat 1.340.000 457.000 529.000 -158.000 402.000
Finansinntekter 111.000 14.000 4.000 11.000 13.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 110.000 14.000 4.000 11.000 13.000
Resultat før skatt 1.450.000 470.000 533.000 -147.000 415.000
Skattekostnad -319.000 -104.000 -121.000 35.000 -103.000
Årsresultat 1.131.000 367.000 412.000 -112.000 313.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 276.000 2.352.000 1.913.000 479.000 502.000
Sum omløpsmidler 4.293.000 500.000 210.000 996.000 1.565.000
Sum eiendeler 4.569.000 2.852.000 2.123.000 1.475.000 2.067.000
Sum opptjent egenkapital 2.968.000 1.837.000 1.471.000 1.139.000 1.251.000
Sum egenkapital 3.068.000 1.937.000 1.571.000 1.239.000 1.351.000
Sum langsiktig gjeld 24.000 31.000 36.000 2.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 1.477.000 884.000 517.000 234.000 679.000
Sum gjeld og egenkapital 4.569.000 2.852.000 2.124.000 1.475.000 2.068.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.133.000 3.294.000 3.396.000 2.505.000 3.310.000
Andre inntekter 193.000 196.000 198.000 204.000 186.000
Driftsinntekter 4.326.000 3.490.000 3.593.000 2.709.000 3.497.000
Varekostnad -565.000 -587.000 -457.000 -374.000 -469.000
Lønninger -1.351.000 -1.097.000 -1.273.000 -1.311.000 -1.260.000
Avskrivning -66.000 -66.000 -66.000 -66.000 -132.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.007.000 -1.289.000 -1.258.000 -1.087.000 -1.234.000
Driftskostnader -2.985.000 -3.034.000 -3.064.000 -2.867.000 -3.095.000
Driftsresultat 1.340.000 457.000 529.000 -158.000 402.000
Finansinntekter 111.000 14.000 4.000 11.000 13.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 110.000 14.000 4.000 11.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.131.000 367.000 412.000 -112.000 313.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 43.000 5.000
Maskiner anlegg 276.000 342.000 408.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 492.000
Sum varige driftsmidler 276.000 342.000 408.000 474.000 497.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.010.000 1.505.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 276.000 2.352.000 1.913.000 479.000 502.000
Varebeholdning 34.000 30.000 25.000 36.000 65.000
Kundefordringer 0 0 2.000 0
Andre fordringer 53.000 49.000 31.000 69.000 52.000
Sum investeringer 3.120.000 0 0 0 0
Kasse, bank 1.087.000 421.000 154.000 889.000 1.448.000
Sum omløpsmidler 4.293.000 500.000 210.000 996.000 1.565.000
Sum eiendeler 4.569.000 2.852.000 2.123.000 1.475.000 2.067.000
Sum opptjent egenkapital 2.968.000 1.837.000 1.471.000 1.139.000 1.251.000
Sum egenkapital 3.068.000 1.937.000 1.571.000 1.239.000 1.351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 31.000 36.000 2.000 38.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.000 31.000 36.000 2.000 38.000
Leverandørgjeld 12.000 169.000 9.000 5.000 65.000
Betalbar skatt 326.000 108.000 88.000 0 118.000
Skyldig offentlige avgifter 379.000 112.000 151.000 49.000 163.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 761.000 495.000 269.000 179.000 332.000
Sum kortsiktig gjeld 1.477.000 884.000 517.000 234.000 679.000
Sum gjeld og egenkapital 4.569.000 2.852.000 2.124.000 1.475.000 2.068.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.816.000 -384.000 -307.000 762.000 886.000
Likviditetsgrad 1 2.9 0.6 0.4 4.3 2.3
Likviditetsgrad 2 2.9 0.5 0.4 4.1 2.2
Soliditet 67.1 67.9 7 8 65.3
Resultatgrad 31.0 13.1 14.7 -5.8 11.5
Rentedekningsgrad 1.340.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.4 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 31.8 16.5 25.1 20.1
Signatur
18.04.2013
STYRET HAR SIGNATUR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex