Hans Claussens Fabriker AS
Juridisk navn:  Hans Claussens Fabriker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55325115
c/o Kjell Jørgen Claussen St Hansbakken 20B c/o Kjell Jørgen Claussen St Hansbakken 20B Fax: 55317107
9360 Bardu 9360 Bardu
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Bardu
Org.nr: 947507362
Aksjekapital: 104.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-216.67%
Egenkapital  
  
-2.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 6.000 -354.000 163.000 419.000
Egenkapital: 386.000 394.000 388.000 742.000 579.000
Regnskap for  Hans Claussens Fabriker AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -10.000 -16.000 0 -5.000
Driftsresultat -8.000 -10.000 -16.000 0 -5.000
Finansinntekter 0 16.000 -333.000 163.000 424.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 0 0
Finans 0 16.000 -338.000 163.000 424.000
Resultat før skatt -7.000 6.000 -354.000 163.000 419.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 6.000 -354.000 163.000 419.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 417.000 417.000 403.000 757.000 593.000
Sum eiendeler 417.000 417.000 403.000 757.000 593.000
Sum opptjent egenkapital 282.000 290.000 284.000 638.000 475.000
Sum egenkapital 386.000 394.000 388.000 742.000 579.000
Sum langsiktig gjeld 22.000 22.000 14.000 15.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 1.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 417.000 417.000 403.000 757.000 594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -10.000 -16.000 0 -5.000
Driftskostnader -8.000 -10.000 -16.000 0 -5.000
Driftsresultat -8.000 -10.000 -16.000 0 -5.000
Finansinntekter 0 16.000 -333.000 163.000 424.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 0 0
Finans 0 16.000 -338.000 163.000 424.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 6.000 -354.000 163.000 419.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 415.000 415.000 401.000 754.000 591.000
Kasse, bank 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 417.000 417.000 403.000 757.000 593.000
Sum eiendeler 417.000 417.000 403.000 757.000 593.000
Sum opptjent egenkapital 282.000 290.000 284.000 638.000 475.000
Sum egenkapital 386.000 394.000 388.000 742.000 579.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.000 22.000 14.000 15.000 15.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 1.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 1.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 417.000 417.000 403.000 757.000 594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 408.000 416.000 402.000 757.000 593.000
Likviditetsgrad 1 46.3 4 4
Likviditetsgrad 2 46.3 4 4 0 0.0
Soliditet 92.6 94.5 96.3 9 97.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -3.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.9 1.4 -86.6 21.5 70.5
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
CLAUSSEN ROLF-IVAR
SIGNATUR I FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex