Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hamar Frimurerloger
Juridisk navn:  Hamar Frimurerloger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62550480
Postboks 236 Østregate 54 Fax: 62550481
2301 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 871291802
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.04%
Resultat  
  
-98.72%
Egenkapital  
  
-0.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.213.000 4.069.000 4.323.000 3.880.000 4.380.000
Resultat: 2.000 156.000 -708.000 -32.000 130.000
Egenkapital: 3.707.000 3.719.000 3.558.000 4.213.000 4.208.000
Regnskap for  Hamar Frimurerloger
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.213.000 4.069.000 4.323.000 3.880.000 4.380.000
Driftskostnader -3.211.000 -3.912.000 -5.031.000 -3.912.000 -4.177.000
Driftsresultat 2.000 156.000 -708.000 -32.000 203.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -73.000
Finans 0 0 0 0 -73.000
Resultat før skatt 2.000 156.000 -708.000 -32.000 130.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 156.000 -708.000 -32.000 130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.962.000 6.082.000 6.202.000 6.322.000 6.442.000
Sum omløpsmidler 738.000 670.000 481.000 458.000 658.000
Sum eiendeler 6.700.000 6.752.000 6.683.000 6.780.000 7.100.000
Sum opptjent egenkapital 3.707.000 3.719.000 3.558.000 4.213.000 4.208.000
Sum egenkapital 3.707.000 3.719.000 3.558.000 4.213.000 4.208.000
Sum langsiktig gjeld 2.567.000 2.511.000 2.637.000 2.260.000 0
Sum kortsiktig gjeld 426.000 522.000 488.000 306.000 2.892.000
Sum gjeld og egenkapital 6.700.000 6.752.000 6.683.000 6.779.000 7.100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.843.000 2.684.000 2.738.000 2.695.000 0
Andre inntekter 1.371.000 1.385.000 1.585.000 1.185.000 4.380.000
Driftsinntekter 3.213.000 4.069.000 4.323.000 3.880.000 4.380.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -49.000
Avskrivning 0 0 0 0 -120.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.211.000 -3.912.000 -5.031.000 -3.912.000 -4.008.000
Driftskostnader -3.211.000 -3.912.000 -5.031.000 -3.912.000 -4.177.000
Driftsresultat 2.000 156.000 -708.000 -32.000 203.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -73.000
Finans 0 0 0 0 -73.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 156.000 -708.000 -32.000 130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.962.000 6.082.000 6.202.000 6.322.000 6.442.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.962.000 6.082.000 6.202.000 6.322.000 6.442.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.962.000 6.082.000 6.202.000 6.322.000 6.442.000
Varebeholdning 366.000 273.000 215.000 225.000 223.000
Kundefordringer 0 0 0 0 120.000
Andre fordringer 269.000 269.000 186.000 121.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 103.000 128.000 81.000 112.000 316.000
Sum omløpsmidler 738.000 670.000 481.000 458.000 658.000
Sum eiendeler 6.700.000 6.752.000 6.683.000 6.780.000 7.100.000
Sum opptjent egenkapital 3.707.000 3.719.000 3.558.000 4.213.000 4.208.000
Sum egenkapital 3.707.000 3.719.000 3.558.000 4.213.000 4.208.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.550.000
Sum langsiktig gjeld 2.567.000 2.511.000 2.637.000 2.260.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 243.000 342.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 426.000 522.000 488.000 62.000 0
Sum kortsiktig gjeld 426.000 522.000 488.000 306.000 2.892.000
Sum gjeld og egenkapital 6.700.000 6.752.000 6.683.000 6.779.000 7.100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 312.000 148.000 -7.000 152.000 -2.234.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1 1.5 0.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.5 0.8 0.2
Soliditet 55.3 55.1 53.2 62.1 59.3
Resultatgrad 0.1 3.8 -16.4 -0.8 4.6
Rentedekningsgrad 2.8
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.9 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 0 2.3 -10.6 -0.5 2.9
Signatur
06.08.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex