Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Halvorsen Holding AS
Juridisk navn:  Halvorsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32824340
Brinken 3 Brinken 3 Fax:
3426 Gullaug 3426 Gullaug
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 863933102
Aksjekapital: 375.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1992 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsjefen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.67%
Resultat  
  
-1322.86%
Egenkapital  
  
-16.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 395.000 474.000 29.000 18.000 18.000
Resultat: -2.996.000 245.000 14.068.000 6.130.000 451.000
Egenkapital: 15.606.000 18.652.000 18.461.000 6.393.000 3.673.000
Regnskap for  Halvorsen Holding AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 395.000 474.000 29.000 18.000 18.000
Driftskostnader -478.000 -242.000 -98.000 -37.000 -49.000
Driftsresultat -83.000 232.000 -69.000 -19.000 -31.000
Finansinntekter 1.315.000 14.000 14.145.000 6.153.000 487.000
Finanskostnader -4.228.000 0 -8.000 -5.000 -5.000
Finans -2.913.000 14.000 14.137.000 6.148.000 482.000
Resultat før skatt -2.996.000 245.000 14.068.000 6.130.000 451.000
Skattekostnad -51.000 -54.000 0 -1.410.000 -109.000
Årsresultat -3.047.000 191.000 14.068.000 4.720.000 342.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.334.000 18.562.000 3.286.000 1.758.000 1.758.000
Sum omløpsmidler 2.051.000 2.127.000 18.729.000 9.599.000 3.469.000
Sum eiendeler 16.385.000 20.689.000 22.015.000 11.357.000 5.227.000
Sum opptjent egenkapital 15.231.000 18.277.000 18.086.000 6.018.000 3.298.000
Sum egenkapital 15.606.000 18.652.000 18.461.000 6.393.000 3.673.000
Sum langsiktig gjeld 729.000 1.529.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51.000 508.000 3.554.000 4.964.000 1.554.000
Sum gjeld og egenkapital 16.386.000 20.689.000 22.015.000 11.357.000 5.227.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 395.000 474.000 29.000 18.000 18.000
Driftsinntekter 395.000 474.000 29.000 18.000 18.000
Varekostnad -388.000 -121.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -121.000 -98.000 -37.000 -49.000
Driftskostnader -478.000 -242.000 -98.000 -37.000 -49.000
Driftsresultat -83.000 232.000 -69.000 -19.000 -31.000
Finansinntekter 1.315.000 14.000 14.145.000 6.153.000 487.000
Finanskostnader -4.228.000 0 -8.000 -5.000 -5.000
Finans -2.913.000 14.000 14.137.000 6.148.000 482.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 -2.000.000 0
Årsresultat -3.047.000 191.000 14.068.000 4.720.000 342.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 13.739.000 13.739.000 463.000 463.000 463.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.739.000 13.739.000 463.000 463.000 463.000
Sum finansielle anleggsmidler 595.000 4.823.000 2.823.000 1.295.000 1.295.000
Sum anleggsmidler 14.334.000 18.562.000 3.286.000 1.758.000 1.758.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 36.000 14.000 0 0
Andre fordringer 0 47.000 6.143.000 658.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.494.000 2.044.000 18.668.000 3.456.000 2.812.000
Sum omløpsmidler 2.051.000 2.127.000 18.729.000 9.599.000 3.469.000
Sum eiendeler 16.385.000 20.689.000 22.015.000 11.357.000 5.227.000
Sum opptjent egenkapital 15.231.000 18.277.000 18.086.000 6.018.000 3.298.000
Sum egenkapital 15.606.000 18.652.000 18.461.000 6.393.000 3.673.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 454.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 729.000 1.529.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 51.000 54.000 0 1.410.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.554.000 1.554.000 1.554.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 508.000 3.554.000 4.964.000 1.554.000
Sum gjeld og egenkapital 16.386.000 20.689.000 22.015.000 11.357.000 5.227.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000.000 1.619.000 15.175.000 4.635.000 1.915.000
Likviditetsgrad 1 40.2 4.2 5.3 1.9 2.2
Likviditetsgrad 2 40.2 4.2 5.3 1.9 2.2
Soliditet 95.2 90.2 83.9 56.3 70.3
Resultatgrad -21.0 48.9 -237.9 -105.6 -172.2
Rentedekningsgrad -0.0 -8.6 -3.8 -6.2
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.8 0.4
Total kapitalrentabilitet 7.5 1.2 63.9 5 8.7
Signatur
12.07.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex