Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Halvorsen Holding AS
Juridisk navn:  Halvorsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32824340
Mallinggata 11 Mallinggata 11 Fax:
3044 Drammen 3044 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 863933102
Aksjekapital: 375.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1992 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsjefen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1534.48%
Resultat  
  
-98.26%
Egenkapital  
  
1.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 474.000 29.000 18.000 18.000 18.000
Resultat: 245.000 14.068.000 6.130.000 451.000 1.799.000
Egenkapital: 18.652.000 18.461.000 6.393.000 3.673.000 3.332.000
Regnskap for  Halvorsen Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 474.000 29.000 18.000 18.000 18.000
Driftskostnader -242.000 -98.000 -37.000 -49.000 -40.000
Driftsresultat 232.000 -69.000 -19.000 -31.000 -22.000
Finansinntekter 14.000 14.145.000 6.153.000 487.000 1.835.000
Finanskostnader 0 -8.000 -5.000 -5.000 -13.000
Finans 14.000 14.137.000 6.148.000 482.000 1.822.000
Resultat før skatt 245.000 14.068.000 6.130.000 451.000 1.799.000
Skattekostnad -54.000 0 -1.410.000 -109.000 -450.000
Årsresultat 191.000 14.068.000 4.720.000 342.000 1.349.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.562.000 3.286.000 1.758.000 1.758.000 1.413.000
Sum omløpsmidler 2.127.000 18.729.000 9.599.000 3.469.000 5.467.000
Sum eiendeler 20.689.000 22.015.000 11.357.000 5.227.000 6.880.000
Sum opptjent egenkapital 18.277.000 18.086.000 6.018.000 3.298.000 2.957.000
Sum egenkapital 18.652.000 18.461.000 6.393.000 3.673.000 3.332.000
Sum langsiktig gjeld 1.529.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 508.000 3.554.000 4.964.000 1.554.000 3.548.000
Sum gjeld og egenkapital 20.689.000 22.015.000 11.357.000 5.227.000 6.880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 474.000 29.000 18.000 18.000 18.000
Driftsinntekter 474.000 29.000 18.000 18.000 18.000
Varekostnad -121.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -121.000 -98.000 -37.000 -49.000 -40.000
Driftskostnader -242.000 -98.000 -37.000 -49.000 -40.000
Driftsresultat 232.000 -69.000 -19.000 -31.000 -22.000
Finansinntekter 14.000 14.145.000 6.153.000 487.000 1.835.000
Finanskostnader 0 -8.000 -5.000 -5.000 -13.000
Finans 14.000 14.137.000 6.148.000 482.000 1.822.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 -2.000.000 0 0
Årsresultat 191.000 14.068.000 4.720.000 342.000 1.349.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.739.000 463.000 463.000 463.000 463.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.739.000 463.000 463.000 463.000 463.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.823.000 2.823.000 1.295.000 1.295.000 950.000
Sum anleggsmidler 18.562.000 3.286.000 1.758.000 1.758.000 1.413.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 14.000 0 0 0
Andre fordringer 0 47.000 6.143.000 658.000 1.816.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.044.000 18.668.000 3.456.000 2.812.000 3.651.000
Sum omløpsmidler 2.127.000 18.729.000 9.599.000 3.469.000 5.467.000
Sum eiendeler 20.689.000 22.015.000 11.357.000 5.227.000 6.880.000
Sum opptjent egenkapital 18.277.000 18.086.000 6.018.000 3.298.000 2.957.000
Sum egenkapital 18.652.000 18.461.000 6.393.000 3.673.000 3.332.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 454.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.529.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 54.000 0 1.410.000 0 447.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.554.000 1.554.000 1.554.000 3.102.000
Sum kortsiktig gjeld 508.000 3.554.000 4.964.000 1.554.000 3.548.000
Sum gjeld og egenkapital 20.689.000 22.015.000 11.357.000 5.227.000 6.880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.619.000 15.175.000 4.635.000 1.915.000 1.919.000
Likviditetsgrad 1 4.2 5.3 1.9 2.2 1.5
Likviditetsgrad 2 4.2 5.3 1.9 2.2 1.5
Soliditet 90.2 83.9 56.3 70.3 48.4
Resultatgrad 48.9 -237.9 -105.6 -172.2 -122.2
Rentedekningsgrad -8.6 -3.8 -6.2 -1.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.8 0.4 1.1
Total kapitalrentabilitet 1.2 63.9 5 8.7 26.4
Signatur
13.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex