Hallås As
Juridisk navn:  Hallås As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62417555
Elvarheimgata 10B Elvarheimgata 10B Fax: 62417560
2408 Elverum 2408 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 816361842
Aksjekapital: 180.400 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 8/27/1969
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ing. hallås as
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Elverum Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.68%
Resultat  
  
-1305.93%
Egenkapital  
  
-808.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.567.000 13.529.000 11.620.000 12.924.000 11.500.000
Resultat: -1.628.000 135.000 -318.000 1.605.000 2.141.000
Egenkapital: -1.113.000 157.000 52.000 290.000 287.000
Regnskap for  Hallås As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.567.000 13.529.000 11.620.000 12.924.000 11.500.000
Driftskostnader -10.119.000 -13.353.000 -11.908.000 -11.313.000 -9.354.000
Driftsresultat -1.552.000 175.000 -288.000 1.612.000 2.146.000
Finansinntekter 8.000 2.000 0 2.000 3.000
Finanskostnader -84.000 -42.000 -31.000 -8.000 -7.000
Finans -76.000 -40.000 -31.000 -6.000 -4.000
Resultat før skatt -1.628.000 135.000 -318.000 1.605.000 2.141.000
Skattekostnad 358.000 -30.000 81.000 -382.000 -533.000
Årsresultat -1.270.000 105.000 -237.000 1.223.000 1.608.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 541.000 243.000 329.000 247.000 170.000
Sum omløpsmidler 1.985.000 4.063.000 2.943.000 3.789.000 4.272.000
Sum eiendeler 2.526.000 4.306.000 3.272.000 4.036.000 4.442.000
Sum opptjent egenkapital -1.301.000 -31.000 -136.000 101.000 98.000
Sum egenkapital -1.113.000 157.000 52.000 290.000 287.000
Sum langsiktig gjeld 610.000 610.000 610.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.028.000 3.538.000 2.610.000 3.746.000 4.155.000
Sum gjeld og egenkapital 2.525.000 4.305.000 3.272.000 4.035.000 4.441.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.261.000 13.529.000 11.620.000 12.924.000 11.500.000
Andre inntekter 307.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.567.000 13.529.000 11.620.000 12.924.000 11.500.000
Varekostnad -15.000 -48.000 -33.000 -15.000 -18.000
Lønninger -7.739.000 -10.569.000 -9.065.000 -8.916.000 -7.410.000
Avskrivning -54.000 -56.000 -55.000 -53.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.311.000 -2.680.000 -2.755.000 -2.329.000 -1.882.000
Driftskostnader -10.119.000 -13.353.000 -11.908.000 -11.313.000 -9.354.000
Driftsresultat -1.552.000 175.000 -288.000 1.612.000 2.146.000
Finansinntekter 8.000 2.000 0 2.000 3.000
Finanskostnader -84.000 -42.000 -31.000 -8.000 -7.000
Finans -76.000 -40.000 -31.000 -6.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.220.000 -1.600.000
Årsresultat -1.270.000 105.000 -237.000 1.223.000 1.608.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 409.000 51.000 81.000 0 0
Fast eiendom 0 0 30.000 30.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 132.000 186.000 222.000 170.000 134.000
Sum varige driftsmidler 132.000 186.000 222.000 200.000 164.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 27.000 47.000 6.000
Sum anleggsmidler 541.000 243.000 329.000 247.000 170.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.301.000 3.163.000 2.320.000 2.278.000 2.397.000
Andre fordringer 428.000 505.000 510.000 388.000 324.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 256.000 394.000 113.000 1.123.000 1.550.000
Sum omløpsmidler 1.985.000 4.063.000 2.943.000 3.789.000 4.272.000
Sum eiendeler 2.526.000 4.306.000 3.272.000 4.036.000 4.442.000
Sum opptjent egenkapital -1.301.000 -31.000 -136.000 101.000 98.000
Sum egenkapital -1.113.000 157.000 52.000 290.000 287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.301.000 676.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 610.000 610.000 610.000 0 0
Leverandørgjeld 148.000 297.000 262.000 152.000 294.000
Betalbar skatt 0 0 382.000 533.000
Skyldig offentlige avgifter 807.000 1.347.000 1.015.000 1.130.000 1.079.000
Utbytte 0 0 -1.220.000 -1.600.000
Annen kortsiktig gjeld 772.000 1.219.000 1.334.000 2.082.000 2.249.000
Sum kortsiktig gjeld 3.028.000 3.538.000 2.610.000 3.746.000 4.155.000
Sum gjeld og egenkapital 2.525.000 4.305.000 3.272.000 4.035.000 4.441.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.043.000 525.000 333.000 43.000 117.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.1 1.1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 1.1 1 1
Soliditet -44.1 3.6 1.6 7.2 6.5
Resultatgrad -18.1 1.3 -2.5 12.5 18.7
Rentedekningsgrad -18.5 4.2 -9.3 201.5 306.6
Gjeldsgrad -3.3 26.4 61.9 12.9 14.5
Total kapitalrentabilitet -61.1 4.1 -8.8 4 48.4
Signatur
08.06.2021
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2021
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex