Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hairport Kolbotn As
Juridisk navn:  Hairport Kolbotn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 6800400
Strandliveien 4 Strandliveien 4 Fax:
1410 Kolbotn 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 982338379
Aksjekapital: 310.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/15/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.84%
Resultat  
  
-139.76%
Egenkapital  
  
1.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.032.000 2.892.000 2.562.000 2.978.000 2.956.000
Resultat: -33.000 83.000 -163.000 -19.000 -217.000
Egenkapital: 750.000 740.000 647.000 692.000 374.000
Regnskap for  Hairport Kolbotn As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.032.000 2.892.000 2.562.000 2.978.000 2.956.000
Driftskostnader -3.065.000 -2.809.000 -2.725.000 -2.997.000 -3.173.000
Driftsresultat -34.000 83.000 -163.000 -19.000 -218.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 1.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt -33.000 83.000 -163.000 -19.000 -217.000
Skattekostnad 7.000 10.000 28.000 84.000 0
Årsresultat -27.000 93.000 -135.000 65.000 -217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 119.000 48.000 73.000 166.000 264.000
Sum omløpsmidler 1.227.000 1.195.000 1.005.000 975.000 588.000
Sum eiendeler 1.346.000 1.243.000 1.078.000 1.141.000 852.000
Sum opptjent egenkapital 314.000 340.000 247.000 382.000 64.000
Sum egenkapital 750.000 740.000 647.000 692.000 374.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 596.000 504.000 432.000 449.000 478.000
Sum gjeld og egenkapital 1.346.000 1.244.000 1.079.000 1.141.000 852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.032.000 2.888.000 2.559.000 2.976.000 2.956.000
Andre inntekter 0 4.000 3.000 2.000 0
Driftsinntekter 3.032.000 2.892.000 2.562.000 2.978.000 2.956.000
Varekostnad -329.000 -334.000 -348.000 -636.000 -356.000
Lønninger -1.585.000 -1.389.000 -1.257.000 -1.247.000 -1.768.000
Avskrivning -39.000 -57.000 -92.000 -98.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.112.000 -1.029.000 -1.028.000 -1.016.000 -941.000
Driftskostnader -3.065.000 -2.809.000 -2.725.000 -2.997.000 -3.173.000
Driftsresultat -34.000 83.000 -163.000 -19.000 -218.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 1.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 253.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 93.000 -135.000 65.000 -217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 32.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 91.000 16.000 73.000 166.000 264.000
Sum varige driftsmidler 91.000 16.000 73.000 166.000 264.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 119.000 48.000 73.000 166.000 264.000
Varebeholdning 196.000 169.000 152.000 165.000 180.000
Kundefordringer 3.000 6.000 0 0 3.000
Andre fordringer 54.000 17.000 141.000 357.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 974.000 1.003.000 711.000 453.000 388.000
Sum omløpsmidler 1.227.000 1.195.000 1.005.000 975.000 588.000
Sum eiendeler 1.346.000 1.243.000 1.078.000 1.141.000 852.000
Sum opptjent egenkapital 314.000 340.000 247.000 382.000 64.000
Sum egenkapital 750.000 740.000 647.000 692.000 374.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 50.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 100.000 75.000 124.000 44.000 150.000
Betalbar skatt 0 22.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 168.000 162.000 119.000 147.000 117.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 328.000 244.000 188.000 258.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 596.000 504.000 432.000 449.000 478.000
Sum gjeld og egenkapital 1.346.000 1.244.000 1.079.000 1.141.000 852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 631.000 691.000 573.000 526.000 110.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 2 2.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 2 2 1.8 0.9
Soliditet 55.7 59.5 6 60.6 43.9
Resultatgrad -1.1 2.9 -6.4 -0.6 -7.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.7 0.6 1.3
Total kapitalrentabilitet -2.5 6.7 -1.7 -25.5
Signatur
29.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex