Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hair & There Holmen AS
Juridisk navn:  Hair & There Holmen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66845797
C/O Hair & There Invest As Luramyrveien 65 Fekjan 7F Fax:
4313 Sandnes 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 979292155
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/10/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ligo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.29%
Resultat  
  
-131.27%
Egenkapital  
  
1.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.610.000 3.239.000 3.295.000 3.331.000 3.243.000
Resultat: -86.000 275.000 333.000 372.000 390.000
Egenkapital: 223.000 220.000 220.000 205.000 188.000
Regnskap for  Hair & There Holmen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.610.000 3.239.000 3.295.000 3.331.000 3.243.000
Driftskostnader -1.708.000 -2.981.000 -2.980.000 -2.975.000 -2.868.000
Driftsresultat -98.000 257.000 315.000 355.000 376.000
Finansinntekter 12.000 19.000 17.000 18.000 18.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -4.000
Finans 12.000 18.000 17.000 17.000 14.000
Resultat før skatt -86.000 275.000 333.000 372.000 390.000
Skattekostnad 19.000 -64.000 -80.000 -94.000 -107.000
Årsresultat -67.000 211.000 253.000 278.000 283.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 72.000 67.000 91.000 121.000 131.000
Sum omløpsmidler 448.000 904.000 1.016.000 947.000 902.000
Sum eiendeler 520.000 971.000 1.107.000 1.068.000 1.033.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 120.000 120.000 105.000 88.000
Sum egenkapital 223.000 220.000 220.000 205.000 188.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 297.000 751.000 887.000 862.000 845.000
Sum gjeld og egenkapital 519.000 971.000 1.107.000 1.067.000 1.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.610.000 3.239.000 3.295.000 3.331.000 3.243.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.610.000 3.239.000 3.295.000 3.331.000 3.243.000
Varekostnad -139.000 -329.000 -363.000 -395.000 -340.000
Lønninger -1.017.000 -1.731.000 -1.745.000 -1.705.000 -1.684.000
Avskrivning -18.000 -23.000 -50.000 -45.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -534.000 -898.000 -822.000 -830.000 -803.000
Driftskostnader -1.708.000 -2.981.000 -2.980.000 -2.975.000 -2.868.000
Driftsresultat -98.000 257.000 315.000 355.000 376.000
Finansinntekter 12.000 19.000 17.000 18.000 18.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -4.000
Finans 12.000 18.000 17.000 17.000 14.000
Konsernbidrag 70.000 -212.000 -238.000 -261.000 -371.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 211.000 253.000 278.000 283.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 5.000 6.000 11.000 17.000
Fast eiendom 0 0 5.000 41.000 76.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 68.000 62.000 80.000 67.000 38.000
Sum varige driftsmidler 68.000 62.000 86.000 108.000 114.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.000 0
Sum anleggsmidler 72.000 67.000 91.000 121.000 131.000
Varebeholdning 106.000 117.000 132.000 151.000 168.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 296.000 751.000 808.000 722.000 659.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 46.000 37.000 76.000 74.000 75.000
Sum omløpsmidler 448.000 904.000 1.016.000 947.000 902.000
Sum eiendeler 520.000 971.000 1.107.000 1.068.000 1.033.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 120.000 120.000 105.000 88.000
Sum egenkapital 223.000 220.000 220.000 205.000 188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 51.000 127.000 108.000 79.000 34.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 135.000 145.000 264.000 257.000 250.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000 479.000 515.000 526.000 561.000
Sum kortsiktig gjeld 297.000 751.000 887.000 862.000 845.000
Sum gjeld og egenkapital 519.000 971.000 1.107.000 1.067.000 1.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 151.000 153.000 129.000 85.000 57.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1 1 0.9 0.9
Soliditet 42.9 22.7 19.9 19.2 18.2
Resultatgrad -6.1 7.9 9.6 10.7 11.6
Rentedekningsgrad 2 3 98.5
Gjeldsgrad 1.3 3.4 4 4.2 4.5
Total kapitalrentabilitet -16.5 28.4 3 3 38.1
Signatur
27.08.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP OG STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.08.2020
PROKURA HVER FOR SEG
JELSA JAN HENRIK
PROKURA HVER FOR SEG
JELSA HILDE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex