Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hair & There Asker AS
Juridisk navn:  Hair & There Asker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66782628
Luramyrveien 65 Skysstasjonen (Stasjonskvartalene) Fax: 66780840
4313 Sandnes 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 976949528
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/18/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ligo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.32%
Resultat  
  
5.39%
Egenkapital  
  
6.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.497.000 4.557.000 4.603.000 4.591.000 4.408.000
Resultat: 489.000 464.000 335.000 483.000 255.000
Egenkapital: 321.000 302.000 303.000 305.000 262.000
Regnskap for  Hair & There Asker AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.497.000 4.557.000 4.603.000 4.591.000 4.408.000
Driftskostnader -4.031.000 -4.110.000 -4.284.000 -4.123.000 -4.167.000
Driftsresultat 466.000 447.000 318.000 468.000 243.000
Finansinntekter 24.000 17.000 17.000 16.000 15.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -3.000
Finans 23.000 17.000 17.000 16.000 12.000
Resultat før skatt 489.000 464.000 335.000 483.000 255.000
Skattekostnad -108.000 -106.000 -80.000 -115.000 -75.000
Årsresultat 381.000 357.000 254.000 368.000 180.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 216.000 170.000 199.000 170.000 166.000
Sum omløpsmidler 1.259.000 1.381.000 1.292.000 1.298.000 975.000
Sum eiendeler 1.475.000 1.551.000 1.491.000 1.468.000 1.141.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 202.000 203.000 205.000 162.000
Sum egenkapital 321.000 302.000 303.000 305.000 262.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 6.000 7.000 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.143.000 1.243.000 1.181.000 1.156.000 879.000
Sum gjeld og egenkapital 1.475.000 1.551.000 1.491.000 1.468.000 1.141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.464.000 4.557.000 4.603.000 4.591.000 4.408.000
Andre inntekter 33.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.497.000 4.557.000 4.603.000 4.591.000 4.408.000
Varekostnad -420.000 -446.000 -468.000 -512.000 -575.000
Lønninger -2.656.000 -2.737.000 -2.841.000 -2.695.000 -2.636.000
Avskrivning -43.000 -30.000 -34.000 -58.000 -119.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -912.000 -897.000 -941.000 -858.000 -837.000
Driftskostnader -4.031.000 -4.110.000 -4.284.000 -4.123.000 -4.167.000
Driftsresultat 466.000 447.000 318.000 468.000 243.000
Finansinntekter 24.000 17.000 17.000 16.000 15.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -3.000
Finans 23.000 17.000 17.000 16.000 12.000
Konsernbidrag -363.000 -358.000 -257.000 -325.000 -185.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 381.000 357.000 254.000 368.000 180.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 86.000 101.000 116.000 69.000 71.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 128.000 66.000 81.000 100.000 95.000
Sum varige driftsmidler 214.000 167.000 196.000 169.000 166.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 3.000 2.000 1.000 0
Sum anleggsmidler 216.000 170.000 199.000 170.000 166.000
Varebeholdning 361.000 359.000 499.000 455.000 459.000
Kundefordringer 0 0 0 3.000 2.000
Andre fordringer 828.000 924.000 696.000 754.000 422.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 69.000 98.000 97.000 86.000 92.000
Sum omløpsmidler 1.259.000 1.381.000 1.292.000 1.298.000 975.000
Sum eiendeler 1.475.000 1.551.000 1.491.000 1.468.000 1.141.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 202.000 203.000 205.000 162.000
Sum egenkapital 321.000 302.000 303.000 305.000 262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 6.000 7.000 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 6.000 7.000 7.000 0
Leverandørgjeld 76.000 81.000 157.000 119.000 48.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 7.000
Skyldig offentlige avgifter 306.000 403.000 400.000 318.000 326.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 761.000 760.000 624.000 719.000 498.000
Sum kortsiktig gjeld 1.143.000 1.243.000 1.181.000 1.156.000 879.000
Sum gjeld og egenkapital 1.475.000 1.551.000 1.491.000 1.468.000 1.141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 116.000 138.000 111.000 142.000 96.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6
Soliditet 21.8 19.5 20.3 20.8 23.0
Resultatgrad 10.4 9.8 6.9 10.2 5.5
Rentedekningsgrad 4 86.0
Gjeldsgrad 3.6 4.1 3.9 3.8 3.4
Total kapitalrentabilitet 33.2 29.9 22.5 3 22.6
Signatur
10.10.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.10.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
JAN HENRIK JELSA
HILDE JELSA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex