Hageservice Stor Oslo Limited
Juridisk navn:  Hageservice Stor Oslo Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gardeveien 2D Gardeveien 2D Fax:
0363 Oslo 363 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998131251
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/16/2012
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.17%
Resultat  
  
-68.42%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 437.000 584.000 588.000 494.000 427.000
Resultat: 78.000 247.000 -124.000 50.000 -5.000
Egenkapital: 0 0 -129.000 -5.000 10.000
Regnskap for  Hageservice Stor Oslo Limited
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 437.000 584.000 588.000 494.000 427.000
Driftskostnader -358.000 -333.000 -711.000 -443.000 -436.000
Driftsresultat 78.000 250.000 -123.000 50.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 -3.000 -1.000 0 -1.000
Finans 0 -3.000 -1.000 0 3.000
Resultat før skatt 78.000 247.000 -124.000 50.000 -5.000
Skattekostnad -17.000 -28.000 0 -8.000 0
Årsresultat 61.000 218.000 -124.000 42.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 224.000 201.000 13.000 158.000 146.000
Sum eiendeler 224.000 201.000 13.000 158.000 146.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -129.000 -5.000 10.000
Sum egenkapital 0 0 -129.000 -5.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 224.000 201.000 142.000 163.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 224.000 201.000 13.000 158.000 146.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 437.000 584.000 585.000 494.000 420.000
Andre inntekter 0 0 3.000 0 7.000
Driftsinntekter 437.000 584.000 588.000 494.000 427.000
Varekostnad 0 0 0 -13.000 0
Lønninger -323.000 -293.000 -617.000 -363.000 -377.000
Avskrivning 0 0 0 0 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -40.000 -94.000 -67.000 -56.000
Driftskostnader -358.000 -333.000 -711.000 -443.000 -436.000
Driftsresultat 78.000 250.000 -123.000 50.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 -3.000 -1.000 0 -1.000
Finans 0 -3.000 -1.000 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -61.000 -90.000 0 -57.000 0
Årsresultat 61.000 218.000 -124.000 42.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 44.000 0 24.000 86.000
Andre fordringer 179.000 137.000 5.000 94.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 20.000 8.000 39.000 45.000
Sum omløpsmidler 224.000 201.000 13.000 158.000 146.000
Sum eiendeler 224.000 201.000 13.000 158.000 146.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -129.000 -5.000 10.000
Sum egenkapital 0 0 -129.000 -5.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 36.000 7.000 7.000 14.000 -2.000
Betalbar skatt 17.000 28.000 0 8.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 78.000 52.000 84.000 37.000 82.000
Utbytte -61.000 -90.000 0 -57.000 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 24.000 50.000 47.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 224.000 201.000 142.000 163.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 224.000 201.000 13.000 158.000 146.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 -129.000 -5.000 10.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 0.1 1 1.1
Soliditet 0 0 -992.3 -3.2 6.8
Resultatgrad 17.8 42.8 -20.9 10.1 -1.9
Rentedekningsgrad 83.3 -4.0
Gjeldsgrad -1.1 -32.6 13.6
Total kapitalrentabilitet 34.8 124.4 -946.2 31.6 -2.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex