Hageservice As
Juridisk navn:  Hageservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åsveien 10 Åsveien 10 Fax:
8400 Sortland 8400 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 921810423
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/21/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adwice Vesterålen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-473.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 208.000 0
Resultat: -122.000 0
Egenkapital: -97.000 26.000
Regnskap for  Hageservice As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 208.000 0
Driftskostnader -329.000 0
Driftsresultat -121.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt -122.000 0
Skattekostnad -1.000 1.000
Årsresultat -123.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.000
Sum omløpsmidler 52.000 30.000
Sum eiendeler 52.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -122.000 1.000
Sum egenkapital -97.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 149.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 208.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 208.000 0
Varekostnad -84.000 0
Lønninger -191.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -54.000 0
Driftskostnader -329.000 0
Driftsresultat -121.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -123.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 9.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 44.000 30.000
Sum omløpsmidler 52.000 30.000
Sum eiendeler 52.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -122.000 1.000
Sum egenkapital -97.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 67.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -97.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.3 5
Likviditetsgrad 2 0.3 5
Soliditet -186.5 81.3
Resultatgrad -58.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.5 0.2
Total kapitalrentabilitet -232.7 0
Signatur
20.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex