Hagerupsvei 32 Y As
Juridisk navn:  Hagerupsvei 32 Y As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hagerups Vei 32X Hagerups Vei 32X Fax:
5093 Bergen 5093 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 812891782
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Einar Grimstad
Regnskapsfører: Iwo Regnskap V/Ingeborg Wolff
Utvikling:
Omsetning  
  
9096.67%
Resultat  
  
209300%
Egenkapital  
  
-56.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.036.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Resultat: 10.460.000 -5.000 57.000 27.000 59.000
Egenkapital: 162.000 369.000 426.000 426.000 426.000
Regnskap for  Hagerupsvei 32 Y As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.036.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Driftskostnader -589.000 -125.000 -63.000 -93.000 -61.000
Driftsresultat 10.447.000 -5.000 56.000 27.000 59.000
Finansinntekter 12.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 12.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 10.460.000 -5.000 57.000 27.000 59.000
Skattekostnad -2.305.000 -2.000 -13.000 -6.000 -15.000
Årsresultat 8.154.000 -7.000 43.000 20.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 374.000 374.000 374.000 374.000
Sum omløpsmidler 2.471.000 89.000 246.000 181.000 130.000
Sum eiendeler 2.471.000 463.000 620.000 555.000 504.000
Sum opptjent egenkapital 132.000 339.000 396.000 396.000 396.000
Sum egenkapital 162.000 369.000 426.000 426.000 426.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.309.000 94.000 194.000 129.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 2.471.000 463.000 620.000 555.000 504.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 11.036.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Driftsinntekter 11.036.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -385.000 -51.000 -53.000 -80.000 -40.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -204.000 -74.000 -10.000 -13.000 -21.000
Driftskostnader -589.000 -125.000 -63.000 -93.000 -61.000
Driftsresultat 10.447.000 -5.000 56.000 27.000 59.000
Finansinntekter 12.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 12.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -50.000 -43.000 -20.000 -63.000
Årsresultat 8.154.000 -7.000 43.000 20.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 374.000 374.000 374.000 374.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 374.000 374.000 374.000 374.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 374.000 374.000 374.000 374.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 0 56.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.471.000 85.000 246.000 125.000 130.000
Sum omløpsmidler 2.471.000 89.000 246.000 181.000 130.000
Sum eiendeler 2.471.000 463.000 620.000 555.000 504.000
Sum opptjent egenkapital 132.000 339.000 396.000 396.000 396.000
Sum egenkapital 162.000 369.000 426.000 426.000 426.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -10.000 -5.000 0 0 0
Betalbar skatt 2.305.000 2.000 13.000 6.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 17.000 6.000 5.000 0
Utbytte -50.000 -43.000 -20.000 -63.000
Annen kortsiktig gjeld 80.000 175.000 118.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 2.309.000 94.000 194.000 129.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 2.471.000 463.000 620.000 555.000 504.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 162.000 -5.000 52.000 52.000 52.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1.3 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.3 1.4 1.7
Soliditet 6.6 79.7 68.7 76.8 84.5
Resultatgrad 94.7 -4.2 46.7 22.5 49.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 14.3 0.3 0.5 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 423.3 -1.1 9 4.9 11.7
Signatur
12.02.2021
STYRELEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex