Hagerup Rør -Og Sveiseteknikk As
Juridisk navn:  Hagerup Rør -Og Sveiseteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92060970
Libråten Libråten Fax:
7633 Frosta 7633 Frosta
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frosta
Org.nr: 911619652
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/15/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Proxo Regnskap Stjørdal As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.36%
Resultat  
  
113.13%
Egenkapital  
  
125.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.953.000 1.980.000 2.317.000 1.540.000 1.911.000
Resultat: 422.000 198.000 29.000 26.000 -49.000
Egenkapital: 589.000 261.000 107.000 85.000 66.000
Regnskap for  Hagerup Rør -Og Sveiseteknikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.953.000 1.980.000 2.317.000 1.540.000 1.911.000
Driftskostnader -1.519.000 -1.781.000 -2.285.000 -1.511.000 -1.955.000
Driftsresultat 435.000 199.000 32.000 30.000 -43.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 3.000 5.000
Finanskostnader -14.000 -3.000 -5.000 -7.000 -10.000
Finans -12.000 -1.000 -3.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt 422.000 198.000 29.000 26.000 -49.000
Skattekostnad -94.000 -44.000 -7.000 -7.000 12.000
Årsresultat 328.000 154.000 22.000 19.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 367.000 37.000 47.000 113.000 167.000
Sum omløpsmidler 881.000 614.000 578.000 468.000 416.000
Sum eiendeler 1.248.000 651.000 625.000 581.000 583.000
Sum opptjent egenkapital 499.000 171.000 17.000 -5.000 -24.000
Sum egenkapital 589.000 261.000 107.000 85.000 66.000
Sum langsiktig gjeld 362.000 6.000 48.000 75.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 296.000 384.000 470.000 421.000 411.000
Sum gjeld og egenkapital 1.247.000 651.000 625.000 581.000 582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.952.000 1.980.000 2.317.000 1.527.000 1.851.000
Andre inntekter 1.000 0 0 14.000 60.000
Driftsinntekter 1.953.000 1.980.000 2.317.000 1.540.000 1.911.000
Varekostnad -951.000 -1.078.000 -1.444.000 -606.000 -934.000
Lønninger -155.000 -305.000 -489.000 -426.000 -530.000
Avskrivning -24.000 -20.000 -69.000 -67.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -389.000 -378.000 -283.000 -412.000 -421.000
Driftskostnader -1.519.000 -1.781.000 -2.285.000 -1.511.000 -1.955.000
Driftsresultat 435.000 199.000 32.000 30.000 -43.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 3.000 5.000
Finanskostnader -14.000 -3.000 -5.000 -7.000 -10.000
Finans -12.000 -1.000 -3.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 328.000 154.000 22.000 19.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 28.000 17.000 14.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 4.000 9.000 14.000 19.000 10.000
Driftsløsøre 347.000 1.000 16.000 80.000 145.000
Sum varige driftsmidler 351.000 10.000 30.000 98.000 155.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 367.000 37.000 47.000 113.000 167.000
Varebeholdning 0 0 50.000 50.000
Kundefordringer 179.000 239.000 180.000 238.000 89.000
Andre fordringer 216.000 138.000 167.000 5.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 486.000 237.000 232.000 175.000 213.000
Sum omløpsmidler 881.000 614.000 578.000 468.000 416.000
Sum eiendeler 1.248.000 651.000 625.000 581.000 583.000
Sum opptjent egenkapital 499.000 171.000 17.000 -5.000 -24.000
Sum egenkapital 589.000 261.000 107.000 85.000 66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 362.000 6.000 48.000 75.000 105.000
Leverandørgjeld 101.000 243.000 333.000 71.000 107.000
Betalbar skatt 82.000 54.000 10.000 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 10.000 35.000 49.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 78.000 92.000 292.000 285.000
Sum kortsiktig gjeld 296.000 384.000 470.000 421.000 411.000
Sum gjeld og egenkapital 1.247.000 651.000 625.000 581.000 582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 585.000 230.000 108.000 47.000 5.000
Likviditetsgrad 1 3.0 1.6 1.2 1 1
Likviditetsgrad 2 3.0 1.6 1.2 1 0.9
Soliditet 47.2 40.1 17.1 14.6 11.3
Resultatgrad 22.3 10.1 1.4 1.9 -2.3
Rentedekningsgrad 31.1 66.3 6.4 4.3 -4.3
Gjeldsgrad 1.1 1.5 4.8 5.8 7.8
Total kapitalrentabilitet 35.0 30.9 5.4 5.7 -6.5
Signatur
23.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex