Hagerup Holding As
Juridisk navn:  Hagerup Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Dag-Inge Hagerup Sagmyrvegen 21 c/o Dag-Inge Hagerup Sagmyrvegen 21 Fax:
7549 Tanem 7549 Tanem
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 923568271
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2019 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
179.31%
Resultat  
  
263.64%
Egenkapital  
  
96.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 81.000 29.000
Resultat: 40.000 11.000
Egenkapital: 65.000 33.000
Regnskap for  Hagerup Holding As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 81.000 29.000
Driftskostnader -43.000 -18.000
Driftsresultat 38.000 11.000
Finansinntekter 3.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 2.000 0
Resultat før skatt 40.000 11.000
Skattekostnad -8.000 -2.000
Årsresultat 32.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 0
Sum omløpsmidler 68.000 46.000
Sum eiendeler 92.000 46.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 8.000
Sum egenkapital 65.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 92.000 45.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.000 29.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 81.000 29.000
Varekostnad 0
Lønninger -1.000 0
Avskrivning -2.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -40.000 -18.000
Driftskostnader -43.000 -18.000
Driftsresultat 38.000 11.000
Finansinntekter 3.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 2.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 32.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 24.000 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 24.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 24.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 6.000 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 33.000 0
Kasse, bank 30.000 46.000
Sum omløpsmidler 68.000 46.000
Sum eiendeler 92.000 46.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 8.000
Sum egenkapital 65.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 10.000
Betalbar skatt 9.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 92.000 45.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 33.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.5
Likviditetsgrad 2 2.5 3.5
Soliditet 70.7 71.7
Resultatgrad 46.9 37.9
Rentedekningsgrad 38.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 44.6 23.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex