Hageriet As
Juridisk navn:  Hageriet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søndre Sætrevei 16A Søndre Sætrevei 16A Fax:
3475 Sætre 3475 Sætre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 914836972
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/13/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hurd Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
57.07%
Resultat  
  
1666.67%
Egenkapital  
  
43.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 578.000 368.000 931.000 1.044.000 849.000
Resultat: 106.000 6.000 66.000 65.000 9.000
Egenkapital: 276.000 193.000 188.000 138.000 89.000
Regnskap for  Hageriet As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 578.000 368.000 931.000 1.044.000 849.000
Driftskostnader -468.000 -363.000 -866.000 -987.000 -833.000
Driftsresultat 111.000 4.000 65.000 58.000 16.000
Finansinntekter 2.000 3.000 14.000 1.000
Finanskostnader -5.000 0 -2.000 -7.000 -8.000
Finans -5.000 2.000 1.000 7.000 -7.000
Resultat før skatt 106.000 6.000 66.000 65.000 9.000
Skattekostnad -23.000 -1.000 -16.000 -16.000 -2.000
Årsresultat 82.000 5.000 50.000 50.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 437.000 327.000 341.000 441.000 286.000
Sum eiendeler 437.000 327.000 341.000 441.000 286.000
Sum opptjent egenkapital 246.000 163.000 158.000 108.000 59.000
Sum egenkapital 276.000 193.000 188.000 138.000 89.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 162.000 134.000 153.000 302.000 197.000
Sum gjeld og egenkapital 438.000 327.000 341.000 440.000 286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 578.000 368.000 931.000 1.044.000 849.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 578.000 368.000 931.000 1.044.000 849.000
Varekostnad 0 0 0 -28.000
Lønninger -384.000 -214.000 -612.000 -760.000 -618.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -149.000 -254.000 -227.000 -187.000
Driftskostnader -468.000 -363.000 -866.000 -987.000 -833.000
Driftsresultat 111.000 4.000 65.000 58.000 16.000
Finansinntekter 2.000 3.000 14.000 1.000
Finanskostnader -5.000 0 -2.000 -7.000 -8.000
Finans -5.000 2.000 1.000 7.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 5.000 50.000 50.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 46.000 0 185.000 98.000
Andre fordringer 5.000 0 6.000 9.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 432.000 281.000 335.000 247.000 170.000
Sum omløpsmidler 437.000 327.000 341.000 441.000 286.000
Sum eiendeler 437.000 327.000 341.000 441.000 286.000
Sum opptjent egenkapital 246.000 163.000 158.000 108.000 59.000
Sum egenkapital 276.000 193.000 188.000 138.000 89.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 5.000 3.000 3.000 8.000
Betalbar skatt 23.000 1.000 16.000 16.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 37.000 16.000 42.000 35.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 131.000 91.000 118.000 241.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 162.000 134.000 153.000 302.000 197.000
Sum gjeld og egenkapital 438.000 327.000 341.000 440.000 286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 275.000 193.000 188.000 139.000 89.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.4 2.2 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 2.7 2.4 2.2 1.5 1.5
Soliditet 63.0 5 55.1 31.4 31.1
Resultatgrad 19.2 1.1 7 5.6 1.9
Rentedekningsgrad 22.2 32.5 8.3 2
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.8 2.2 2.2
Total kapitalrentabilitet 25.3 1.8 19.9 16.4 5.9
Signatur
13.02.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.02.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex