Habittgruppen As
Juridisk navn:  Habittgruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55326040
Olav Kyrres Gate 11 Olav Kyrres Gate 11 Fax:
5014 Bergen 5014 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 981459644
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 12/30/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bryggen Revisjon AS
Regnskapsfører: Statera Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.62%
Resultat  
  
-24.15%
Egenkapital  
  
10.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.718.000 16.480.000 19.995.000 16.402.000 0
Resultat: 1.253.000 1.652.000 1.836.000 318.000 -18.000
Egenkapital: 4.971.000 4.502.000 3.259.000 2.376.000 687.000
Regnskap for  Habittgruppen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.718.000 16.480.000 19.995.000 16.402.000 0
Driftskostnader -14.471.000 -14.820.000 -18.119.000 -16.008.000 -18.000
Driftsresultat 1.247.000 1.660.000 1.876.000 395.000 -18.000
Finansinntekter 8.000 13.000 8.000 10.000 0
Finanskostnader -2.000 -21.000 -47.000 -87.000 0
Finans 6.000 -8.000 -39.000 -77.000 0
Resultat før skatt 1.253.000 1.652.000 1.836.000 318.000 -18.000
Skattekostnad -284.000 -409.000 -452.000 24.000 13.000
Årsresultat 969.000 1.243.000 1.383.000 342.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.083.000 757.000 458.000 679.000 1.174.000
Sum omløpsmidler 5.650.000 6.113.000 6.070.000 4.237.000 2.000
Sum eiendeler 6.733.000 6.870.000 6.528.000 4.916.000 1.176.000
Sum opptjent egenkapital 3.271.000 2.803.000 1.559.000 676.000 187.000
Sum egenkapital 4.971.000 4.502.000 3.259.000 2.376.000 687.000
Sum langsiktig gjeld 0 61.000 417.000 689.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 1.761.000 2.306.000 2.852.000 1.852.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 6.732.000 6.870.000 6.528.000 4.917.000 1.176.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.718.000 16.471.000 19.995.000 16.402.000 0
Andre inntekter 0 9.000 0 0 0
Driftsinntekter 15.718.000 16.480.000 19.995.000 16.402.000 0
Varekostnad -8.770.000 -9.047.000 -11.033.000 -9.091.000 0
Lønninger -2.857.000 -3.094.000 -3.788.000 -3.735.000 0
Avskrivning -262.000 -222.000 -221.000 -214.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.582.000 -2.457.000 -3.077.000 -2.988.000 -18.000
Driftskostnader -14.471.000 -14.820.000 -18.119.000 -16.008.000 -18.000
Driftsresultat 1.247.000 1.660.000 1.876.000 395.000 -18.000
Finansinntekter 8.000 13.000 8.000 10.000 0
Finanskostnader -2.000 -21.000 -47.000 -87.000 0
Finans 6.000 -8.000 -39.000 -77.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 -500.000 0 0
Årsresultat 969.000 1.243.000 1.383.000 342.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.083.000 757.000 458.000 679.000 0
Sum varige driftsmidler 1.083.000 757.000 458.000 679.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 1.174.000
Sum anleggsmidler 1.083.000 757.000 458.000 679.000 1.174.000
Varebeholdning 2.152.000 3.310.000 3.160.000 3.367.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 45.000 30.000 8.000 27.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.453.000 2.774.000 2.902.000 844.000 2.000
Sum omløpsmidler 5.650.000 6.113.000 6.070.000 4.237.000 2.000
Sum eiendeler 6.733.000 6.870.000 6.528.000 4.916.000 1.176.000
Sum opptjent egenkapital 3.271.000 2.803.000 1.559.000 676.000 187.000
Sum egenkapital 4.971.000 4.502.000 3.259.000 2.376.000 687.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 100.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 61.000 417.000 689.000 100.000
Leverandørgjeld 331.000 1.016.000 728.000 511.000 0
Betalbar skatt 284.000 409.000 452.000 76.000 0
Skyldig offentlige avgifter 556.000 276.000 863.000 594.000 0
Utbytte -500.000 0 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 591.000 605.000 808.000 670.000 389.000
Sum kortsiktig gjeld 1.761.000 2.306.000 2.852.000 1.852.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 6.732.000 6.870.000 6.528.000 4.917.000 1.176.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.889.000 3.807.000 3.218.000 2.385.000 -387.000
Likviditetsgrad 1 3 2.7 2 2.3 0.0
Likviditetsgrad 2 2 1.2 1 0.5 0.1
Soliditet 73.8 65.5 49.9 48.3 58.4
Resultatgrad 7.9 10.1 9.4 2.4
Rentedekningsgrad 623.5 7 39.9 4.5
Gjeldsgrad 0.4 0.5 1 1.1 0.7
Total kapitalrentabilitet 18.6 24.4 28.9 8.2 -1.5
Signatur
23.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex