H A Skajems Planteskole AS
Juridisk navn:  H A Skajems Planteskole AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22139690
Riis Hovedgård Risv 1 Riis Hovedgård Risv 1 Fax: 22139691
0374 Oslo 374 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915889700
Aksjekapital: 252.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 1/2/1976 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
31.42%
Resultat  
  
2.27%
Egenkapital  
  
33.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 51.788.000 39.406.000 39.629.000 39.047.000 39.340.000
Resultat: 24.356.000 23.815.000 16.356.000 18.509.000 13.271.000
Egenkapital: 84.361.000 63.373.000 41.616.000 82.498.000 65.988.000
Regnskap for  H A Skajems Planteskole AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 51.788.000 39.406.000 39.629.000 39.047.000 39.340.000
Driftskostnader -37.302.000 -30.148.000 -30.531.000 -29.121.000 -27.925.000
Driftsresultat 14.486.000 9.259.000 9.097.000 9.926.000 11.415.000
Finansinntekter 14.642.000 15.557.000 7.457.000 9.799.000 3.309.000
Finanskostnader -4.773.000 -1.000.000 -200.000 -1.216.000 -1.452.000
Finans 9.869.000 14.557.000 7.257.000 8.583.000 1.857.000
Resultat før skatt 24.356.000 23.815.000 16.356.000 18.509.000 13.271.000
Skattekostnad -2.935.000 -2.058.000 -2.238.000 -1.999.000 -3.005.000
Årsresultat 21.421.000 21.758.000 14.117.000 16.510.000 10.266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.624.000 27.415.000 40.957.000 39.883.000 42.168.000
Sum omløpsmidler 84.363.000 66.397.000 65.415.000 52.939.000 46.983.000
Sum eiendeler 111.987.000 93.812.000 106.372.000 92.822.000 89.151.000
Sum opptjent egenkapital 84.109.000 63.121.000 41.364.000 82.246.000 65.736.000
Sum egenkapital 84.361.000 63.373.000 41.616.000 82.498.000 65.988.000
Sum langsiktig gjeld 6.109.000 4.615.000 5.603.000 3.937.000 6.448.000
Sum kortsiktig gjeld 21.516.000 25.824.000 59.154.000 6.386.000 16.715.000
Sum gjeld og egenkapital 111.986.000 93.812.000 106.373.000 92.821.000 89.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.733.000 39.380.000 39.566.000 39.031.000 33.351.000
Andre inntekter 55.000 27.000 63.000 16.000 5.989.000
Driftsinntekter 51.788.000 39.406.000 39.629.000 39.047.000 39.340.000
Varekostnad -18.650.000 -13.951.000 -13.610.000 -13.590.000 -13.979.000
Lønninger -9.084.000 -8.179.000 -7.748.000 -6.227.000 -7.419.000
Avskrivning -429.000 -448.000 -444.000 -524.000 -407.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.139.000 -7.570.000 -8.729.000 -8.780.000 -6.120.000
Driftskostnader -37.302.000 -30.148.000 -30.531.000 -29.121.000 -27.925.000
Driftsresultat 14.486.000 9.259.000 9.097.000 9.926.000 11.415.000
Finansinntekter 14.642.000 15.557.000 7.457.000 9.799.000 3.309.000
Finanskostnader -4.773.000 -1.000.000 -200.000 -1.216.000 -1.452.000
Finans 9.869.000 14.557.000 7.257.000 8.583.000 1.857.000
Konsernbidrag -433.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -55.000.000 0 0
Årsresultat 21.421.000 21.758.000 14.117.000 16.510.000 10.266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 128.000
Fast eiendom 17.749.000 17.942.000 18.370.000 17.216.000 17.188.000
Maskiner anlegg 350.000 439.000 141.000 215.000 0
Driftsløsøre 1.168.000 1.207.000 1.112.000 1.210.000 1.670.000
Sum varige driftsmidler 19.266.000 19.589.000 19.623.000 18.641.000 18.858.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.358.000 7.826.000 21.335.000 21.242.000 23.182.000
Sum anleggsmidler 27.624.000 27.415.000 40.957.000 39.883.000 42.168.000
Varebeholdning 2.404.000 3.297.000 2.805.000 2.946.000 2.394.000
Kundefordringer 805.000 703.000 295.000 632.000 770.000
Andre fordringer 282.000 176.000 124.000 120.000 90.000
Sum investeringer 54.452.000 51.147.000 38.307.000 33.929.000 36.038.000
Kasse, bank 26.420.000 11.073.000 18.531.000 15.312.000 7.691.000
Sum omløpsmidler 84.363.000 66.397.000 65.415.000 52.939.000 46.983.000
Sum eiendeler 111.987.000 93.812.000 106.372.000 92.822.000 89.151.000
Sum opptjent egenkapital 84.109.000 63.121.000 41.364.000 82.246.000 65.736.000
Sum egenkapital 84.361.000 63.373.000 41.616.000 82.498.000 65.988.000
Sum avsetninger til forpliktelser 168.000 185.000 185.000 196.000 1.550.000
Gjeld til kredittinstitutt 15.903.000 20.935.000 0 1.632.000 0
Sum langsiktig gjeld 6.109.000 4.615.000 5.603.000 3.937.000 6.448.000
Leverandørgjeld 466.000 1.023.000 371.000 1.404.000 655.000
Betalbar skatt 2.830.000 2.058.000 2.250.000 1.675.000 2.797.000
Skyldig offentlige avgifter 1.456.000 1.039.000 801.000 659.000 840.000
Utbytte 0 -55.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 860.000 768.000 733.000 1.015.000 12.423.000
Sum kortsiktig gjeld 21.516.000 25.824.000 59.154.000 6.386.000 16.715.000
Sum gjeld og egenkapital 111.986.000 93.812.000 106.373.000 92.821.000 89.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.847.000 40.573.000 6.261.000 46.553.000 30.268.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.6 1.1 8.3 2.8
Likviditetsgrad 2 3.8 2.4 1.1 7.8 2.7
Soliditet 75.3 67.6 39.1 88.9 7
Resultatgrad 28.0 23.5 2 25.4 2
Rentedekningsgrad 3.0 9.3 45.5 8.2 7.9
Gjeldsgrad 0.3 0.5 1.6 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 26.0 26.5 15.6 21.3 16.5
Signatur
09.03.2021
STYRETS LEDER.
Prokurister
31.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex