H A Hanssen AS
Juridisk navn:  H A Hanssen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75133700
Postboks 3212 Fabrikkveien 4 Fax: 75133730
8603 Mo I Rana 8610 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 912407276
Aksjekapital: 2.010.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 1/2/1971 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.12%
Resultat  
  
-6.58%
Egenkapital  
  
5.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 69.265.000 67.167.000 67.096.000 69.021.000 67.819.000
Resultat: 4.731.000 5.064.000 4.401.000 5.096.000 4.324.000
Egenkapital: 12.974.000 12.284.000 11.337.000 11.407.000 11.471.000
Regnskap for  H A Hanssen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 69.265.000 67.167.000 67.096.000 69.021.000 67.819.000
Driftskostnader -64.425.000 -61.992.000 -62.560.000 -63.787.000 -63.336.000
Driftsresultat 4.839.000 5.175.000 4.535.000 5.235.000 4.483.000
Finansinntekter 7.000 29.000 25.000 27.000 15.000
Finanskostnader -115.000 -141.000 -159.000 -165.000 -173.000
Finans -108.000 -112.000 -134.000 -138.000 -158.000
Resultat før skatt 4.731.000 5.064.000 4.401.000 5.096.000 4.324.000
Skattekostnad -1.041.000 -1.117.000 -971.000 -1.160.000 -1.023.000
Årsresultat 3.690.000 3.947.000 3.430.000 3.936.000 3.301.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.393.000 11.853.000 11.289.000 11.665.000 11.353.000
Sum omløpsmidler 14.220.000 15.926.000 15.188.000 16.178.000 15.864.000
Sum eiendeler 25.613.000 27.779.000 26.477.000 27.843.000 27.217.000
Sum opptjent egenkapital 10.964.000 10.274.000 9.327.000 9.397.000 9.461.000
Sum egenkapital 12.974.000 12.284.000 11.337.000 11.407.000 11.471.000
Sum langsiktig gjeld 2.429.000 3.005.000 3.539.000 4.053.000 4.566.000
Sum kortsiktig gjeld 10.209.000 12.490.000 11.600.000 12.383.000 11.180.000
Sum gjeld og egenkapital 25.612.000 27.779.000 26.476.000 27.843.000 27.217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.265.000 67.167.000 67.096.000 69.021.000 67.819.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 69.265.000 67.167.000 67.096.000 69.021.000 67.819.000
Varekostnad -39.581.000 -36.091.000 -36.941.000 -39.434.000 -39.024.000
Lønninger -16.646.000 -17.411.000 -17.293.000 -17.211.000 -16.379.000
Avskrivning -1.142.000 -956.000 -1.006.000 -987.000 -1.007.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.532.000 -7.378.000 -7.102.000 -6.513.000 -6.468.000
Driftskostnader -64.425.000 -61.992.000 -62.560.000 -63.787.000 -63.336.000
Driftsresultat 4.839.000 5.175.000 4.535.000 5.235.000 4.483.000
Finansinntekter 7.000 29.000 25.000 27.000 15.000
Finanskostnader -115.000 -141.000 -159.000 -165.000 -173.000
Finans -108.000 -112.000 -134.000 -138.000 -158.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -3.500.000 -4.000.000 -3.000.000
Årsresultat 3.690.000 3.947.000 3.430.000 3.936.000 3.301.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 7.086.000 7.443.000 7.830.000 8.178.000 8.061.000
Maskiner anlegg 3.202.000 3.443.000 2.403.000 2.588.000 2.728.000
Driftsløsøre 1.105.000 966.000 1.056.000 899.000 564.000
Sum varige driftsmidler 11.393.000 11.853.000 11.289.000 11.665.000 11.353.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.393.000 11.853.000 11.289.000 11.665.000 11.353.000
Varebeholdning 5.392.000 4.194.000 4.608.000 4.435.000 4.131.000
Kundefordringer 4.641.000 4.152.000 1.391.000 1.590.000 3.309.000
Andre fordringer 59.000 242.000 117.000 56.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.128.000 7.337.000 9.073.000 10.097.000 8.368.000
Sum omløpsmidler 14.220.000 15.926.000 15.188.000 16.178.000 15.864.000
Sum eiendeler 25.613.000 27.779.000 26.477.000 27.843.000 27.217.000
Sum opptjent egenkapital 10.964.000 10.274.000 9.327.000 9.397.000 9.461.000
Sum egenkapital 12.974.000 12.284.000 11.337.000 11.407.000 11.471.000
Sum avsetninger til forpliktelser 296.000 338.000 339.000 320.000 299.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.429.000 3.005.000 3.539.000 4.053.000 4.566.000
Leverandørgjeld 2.444.000 1.991.000 1.234.000 1.559.000 1.639.000
Betalbar skatt 1.083.000 1.118.000 950.000 1.140.000 1.007.000
Skyldig offentlige avgifter 1.294.000 1.613.000 1.855.000 1.419.000 1.950.000
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -3.500.000 -4.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.389.000 4.768.000 4.062.000 4.264.000 3.585.000
Sum kortsiktig gjeld 10.209.000 12.490.000 11.600.000 12.383.000 11.180.000
Sum gjeld og egenkapital 25.612.000 27.779.000 26.476.000 27.843.000 27.217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.011.000 3.436.000 3.588.000 3.795.000 4.684.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.3 1.3 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.9 1
Soliditet 50.7 44.2 42.8 4 42.1
Resultatgrad 7.0 7.7 6.8 7.6 6.6
Rentedekningsgrad 42.1 36.7 28.5 31.7 25.9
Gjeldsgrad 1.0 1.3 1.3 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 18.9 18.7 17.2 18.9 16.5
Signatur
30.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.07.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex