H Østervold AS
Juridisk navn:  H Østervold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21615856
Austevollshellevegen 67 Austevollshellevegen 67 Fax:
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 981410157
Aksjekapital: 2.170.000 NOK
Etableringsdato: 12/27/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Østervold Anne Lise
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.45%
Resultat  
  
80.84%
Egenkapital  
  
13.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 65.808.000 67.458.000 129.855.000 66.427.000 63.751.000
Resultat: 8.353.000 4.619.000 84.997.000 14.964.000 -13.326.000
Egenkapital: 45.441.000 40.195.000 85.857.000 32.489.000 22.271.000
Regnskap for  H Østervold AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 65.808.000 67.458.000 129.855.000 66.427.000 63.751.000
Driftskostnader -53.014.000 -56.720.000 -43.329.000 -45.115.000 -52.209.000
Driftsresultat 12.794.000 10.737.000 86.526.000 21.312.000 11.542.000
Finansinntekter 6.583.000 1.047.000 6.265.000 -2.041.000 1.416.000
Finanskostnader -11.024.000 -7.165.000 -7.793.000 -4.306.000 -26.284.000
Finans -4.441.000 -6.118.000 -1.528.000 -6.347.000 -24.868.000
Resultat før skatt 8.353.000 4.619.000 84.997.000 14.964.000 -13.326.000
Skattekostnad -2.106.000 -650.000 -19.504.000 -3.746.000 -2.318.000
Årsresultat 6.246.000 3.969.000 65.494.000 11.218.000 -15.644.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 262.449.000 161.172.000 137.690.000 94.556.000 102.725.000
Sum omløpsmidler 31.266.000 7.561.000 16.812.000 86.700.000 70.087.000
Sum eiendeler 293.715.000 168.733.000 154.502.000 181.256.000 172.812.000
Sum opptjent egenkapital 43.291.000 38.045.000 83.477.000 30.029.000 19.811.000
Sum egenkapital 45.441.000 40.195.000 85.857.000 32.489.000 22.271.000
Sum langsiktig gjeld 232.900.000 41.289.000 14.579.000 116.920.000 126.550.000
Sum kortsiktig gjeld 15.374.000 87.249.000 54.066.000 31.848.000 23.991.000
Sum gjeld og egenkapital 293.715.000 168.733.000 154.502.000 181.257.000 172.812.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.699.000 67.213.000 54.978.000 66.198.000 63.747.000
Andre inntekter 110.000 245.000 74.876.000 229.000 4.000
Driftsinntekter 65.808.000 67.458.000 129.855.000 66.427.000 63.751.000
Varekostnad 0 0 0 -11.949.000 -19.375.000
Lønninger -21.156.000 -22.174.000 -37.932.000 -20.056.000 -18.415.000
Avskrivning -7.003.000 -3.009.000 -2.875.000 -10.074.000 -10.331.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.283.000 -2.530.000 -2.522.000 -3.036.000 -4.088.000
Driftskostnader -53.014.000 -56.720.000 -43.329.000 -45.115.000 -52.209.000
Driftsresultat 12.794.000 10.737.000 86.526.000 21.312.000 11.542.000
Finansinntekter 6.583.000 1.047.000 6.265.000 -2.041.000 1.416.000
Finanskostnader -11.024.000 -7.165.000 -7.793.000 -4.306.000 -26.284.000
Finans -4.441.000 -6.118.000 -1.528.000 -6.347.000 -24.868.000
Konsernbidrag -5.246.000 -4.969.000 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 6.246.000 3.969.000 65.494.000 11.218.000 -15.644.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.637.000 25.455.000 27.273.000 29.092.000 30.910.000
Fast eiendom 14.902.000 15.443.000 20.499.000 20.538.000 20.956.000
Maskiner anlegg 201.413.000 0 369.000 715.000 441.000
Driftsløsøre 8.497.000 1.395.000 1.676.000 1.423.000 0
Sum varige driftsmidler 224.811.000 115.752.000 88.667.000 31.983.000 38.148.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.001.000 19.965.000 21.750.000 33.482.000 33.667.000
Sum anleggsmidler 262.449.000 161.172.000 137.690.000 94.556.000 102.725.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 406.000 173.000 363.000 448.000 19.000
Andre fordringer 2.118.000 3.241.000 862.000 368.000 421.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.742.000 4.148.000 15.587.000 83.732.000 67.495.000
Sum omløpsmidler 31.266.000 7.561.000 16.812.000 86.700.000 70.087.000
Sum eiendeler 293.715.000 168.733.000 154.502.000 181.256.000 172.812.000
Sum opptjent egenkapital 43.291.000 38.045.000 83.477.000 30.029.000 19.811.000
Sum egenkapital 45.441.000 40.195.000 85.857.000 32.489.000 22.271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.396.000 11.289.000 14.579.000 253.000 1.550.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 66.674.000 37.720.000 15.456.000 14.905.000
Sum langsiktig gjeld 232.900.000 41.289.000 14.579.000 116.920.000 126.550.000
Leverandørgjeld 2.959.000 2.466.000 4.233.000 820.000 791.000
Betalbar skatt 0 3.940.000 5.822.000 5.043.000 944.000
Skyldig offentlige avgifter 5.487.000 4.183.000 3.872.000 8.656.000 5.240.000
Utbytte -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 6.489.000 2.267.000 1.419.000 1.872.000 1.112.000
Sum kortsiktig gjeld 15.374.000 87.249.000 54.066.000 31.848.000 23.991.000
Sum gjeld og egenkapital 293.715.000 168.733.000 154.502.000 181.257.000 172.812.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.892.000 -79.688.000 -37.254.000 54.852.000 46.096.000
Likviditetsgrad 1 2 0.1 0.3 2.7 2.9
Likviditetsgrad 2 2 0.1 0.3 2.7 3.0
Soliditet 15.5 23.8 55.6 17.9 12.9
Resultatgrad 19.4 15.9 66.6 32.1 18.1
Rentedekningsgrad 1.2 1.5 11.1 4.9 0.5
Gjeldsgrad 5.5 3.2 0.8 4.6 6.8
Total kapitalrentabilitet 6.6 7 60.1 10.6 7.5
Signatur
24.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex