Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høyland Gard Da
Juridisk navn:  Høyland Gard Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Høyland 102 Høyland 102 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 991592962
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/16/2007
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
13.92%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 5.614.000 4.928.000
Resultat: 0 13.000
Egenkapital: 0 0
Regnskap for  Høyland Gard Da
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 5.614.000 4.928.000
Driftskostnader -5.605.000 -4.909.000
Driftsresultat 8.000 20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -8.000 -7.000
Finans -8.000 -7.000
Resultat før skatt 13.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 589.000 724.000
Sum omløpsmidler 2.051.000 1.681.000
Sum eiendeler 2.640.000 2.405.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.641.000 2.406.000
Sum gjeld og egenkapital 2.641.000 2.406.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.714.000 4.143.000
Andre inntekter 899.000 785.000
Driftsinntekter 5.614.000 4.928.000
Varekostnad -2.603.000 -2.594.000
Lønninger -476.000 -282.000
Avskrivning -135.000 -169.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.623.000 -2.282.000
Driftskostnader -5.605.000 -4.909.000
Driftsresultat 8.000 20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -8.000 -7.000
Finans -8.000 -7.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 65.000 68.000
Maskiner anlegg 524.000 657.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 589.000 724.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 589.000 724.000
Varebeholdning 1.713.000 1.481.000
Kundefordringer 338.000 65.000
Andre fordringer 136.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 2.051.000 1.681.000
Sum eiendeler 2.640.000 2.405.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 228.000 388.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 209.000 439.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.138.000 1.579.000
Sum kortsiktig gjeld 2.641.000 2.406.000
Sum gjeld og egenkapital 2.641.000 2.406.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -590.000 -725.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1
Soliditet 0
Resultatgrad 0.1 0.4
Rentedekningsgrad 1.0 2.9
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 0.3 0.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex