Høvringen Høgfjellshotell AS
Juridisk navn:  Høvringen Høgfjellshotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61233722
Fax: 61233733
2673 Høvringen 2673 Høvringen
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 841431162
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 7/1/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.31%
Resultat  
  
354.14%
Egenkapital  
  
214.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.717.000 3.705.000 4.981.000 7.534.000 6.916.000
Resultat: 338.000 -133.000 337.000 1.402.000 1.754.000
Egenkapital: 387.000 123.000 1.837.000 1.779.000 1.366.000
Regnskap for  Høvringen Høgfjellshotell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.717.000 3.705.000 4.981.000 7.534.000 6.916.000
Driftskostnader -4.293.000 -3.797.000 -4.617.000 -6.104.000 -5.072.000
Driftsresultat 424.000 -92.000 363.000 1.429.000 1.844.000
Finansinntekter 54.000 90.000 111.000 109.000 56.000
Finanskostnader -141.000 -131.000 -137.000 -136.000 -146.000
Finans -87.000 -41.000 -26.000 -27.000 -90.000
Resultat før skatt 338.000 -133.000 337.000 1.402.000 1.754.000
Skattekostnad -75.000 20.000 -87.000 -356.000 -489.000
Årsresultat 264.000 -114.000 250.000 1.046.000 1.265.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.272.000 958.000 985.000 1.090.000 1.223.000
Sum omløpsmidler 981.000 1.838.000 4.068.000 4.965.000 4.247.000
Sum eiendeler 3.253.000 2.796.000 5.053.000 6.055.000 5.470.000
Sum opptjent egenkapital 187.000 -77.000 1.637.000 1.579.000 1.166.000
Sum egenkapital 387.000 123.000 1.837.000 1.779.000 1.366.000
Sum langsiktig gjeld 2.287.000 2.402.000 2.515.000 2.622.000 2.726.000
Sum kortsiktig gjeld 579.000 272.000 701.000 1.655.000 1.378.000
Sum gjeld og egenkapital 3.253.000 2.797.000 5.053.000 6.056.000 5.470.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.491.000 1.759.000 2.280.000 3.428.000 3.026.000
Andre inntekter 226.000 1.946.000 2.701.000 4.106.000 3.890.000
Driftsinntekter 4.717.000 3.705.000 4.981.000 7.534.000 6.916.000
Varekostnad -986.000 -758.000 -1.383.000 -1.481.000 -1.271.000
Lønninger -1.482.000 -1.297.000 -1.354.000 -2.333.000 -1.965.000
Avskrivning -27.000 -46.000 -84.000 -124.000 -119.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.798.000 -1.696.000 -1.796.000 -2.166.000 -1.717.000
Driftskostnader -4.293.000 -3.797.000 -4.617.000 -6.104.000 -5.072.000
Driftsresultat 424.000 -92.000 363.000 1.429.000 1.844.000
Finansinntekter 54.000 90.000 111.000 109.000 56.000
Finanskostnader -141.000 -131.000 -137.000 -136.000 -146.000
Finans -87.000 -41.000 -26.000 -27.000 -90.000
Konsernbidrag 0 0 -192.000 -633.000 0
Utbytte 0 -1.600.000 0 0 -530.000
Årsresultat 264.000 -114.000 250.000 1.046.000 1.265.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 118.000 152.000 132.000 133.000 174.000
Fast eiendom 184.000 151.000 189.000 261.000 315.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 598.000 636.000 644.000 676.000 715.000
Sum varige driftsmidler 782.000 787.000 833.000 937.000 1.030.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.372.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 2.272.000 958.000 985.000 1.090.000 1.223.000
Varebeholdning 78.000 74.000 65.000 239.000 149.000
Kundefordringer 0 0 54.000 1.000.000 1.342.000
Andre fordringer 491.000 1.427.000 3.108.000 3.220.000 1.293.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 412.000 337.000 840.000 507.000 1.463.000
Sum omløpsmidler 981.000 1.838.000 4.068.000 4.965.000 4.247.000
Sum eiendeler 3.253.000 2.796.000 5.053.000 6.055.000 5.470.000
Sum opptjent egenkapital 187.000 -77.000 1.637.000 1.579.000 1.166.000
Sum egenkapital 387.000 123.000 1.837.000 1.779.000 1.366.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 253.000 844.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.287.000 2.402.000 2.515.000 2.622.000 2.726.000
Leverandørgjeld 303.000 86.000 244.000 239.000 454.000
Betalbar skatt 42.000 0 24.000 105.000 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 6.000 4.000 160.000 187.000
Utbytte 0 -1.600.000 0 0 -530.000
Annen kortsiktig gjeld 180.000 180.000 176.000 307.000 207.000
Sum kortsiktig gjeld 579.000 272.000 701.000 1.655.000 1.378.000
Sum gjeld og egenkapital 3.253.000 2.797.000 5.053.000 6.056.000 5.470.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 402.000 1.566.000 3.367.000 3.310.000 2.869.000
Likviditetsgrad 1 1.7 6.8 5.8 3 3.1
Likviditetsgrad 2 1.6 6.5 5.7 2.9 3.0
Soliditet 11.9 4.4 36.4 29.4 25.0
Resultatgrad 9 -2.5 7.3 1 26.7
Rentedekningsgrad 3 -0.7 2.6 10.5 13.0
Gjeldsgrad 7.4 21.7 1.8 2.4 3.0
Total kapitalrentabilitet 14.7 -0.1 9.4 25.4 34.7
Signatur
18.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex