Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hålogaland Teater As
Juridisk navn:  Hålogaland Teater As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77606400
Postboks 840 Teaterplassen 1 Fax: 77606401
9258 Tromsø 9007 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 920093914
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 96
Etableringsdato: 8/30/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.58%
Resultat  
  
-137.13%
Egenkapital  
  
-26.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 84.582.000 80.874.000 81.984.000 81.803.000 86.511.000
Resultat: -6.533.000 -2.755.000 950.000 -1.751.000 713.000
Egenkapital: 18.012.000 24.544.000 27.968.000 27.018.000 28.770.000
Regnskap for  Hålogaland Teater As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 84.582.000 80.874.000 81.984.000 81.803.000 86.511.000
Driftskostnader -91.536.000 -83.830.000 -81.767.000 -83.926.000 -86.539.000
Driftsresultat -6.955.000 -2.955.000 218.000 -2.122.000 -28.000
Finansinntekter 533.000 447.000 792.000 495.000 766.000
Finanskostnader -111.000 -247.000 -60.000 -124.000 -26.000
Finans 422.000 200.000 732.000 371.000 740.000
Resultat før skatt -6.533.000 -2.755.000 950.000 -1.751.000 713.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -6.533.000 -2.755.000 950.000 -1.751.000 713.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.949.000 28.670.000 30.447.000 26.057.000 23.878.000
Sum omløpsmidler 15.116.000 15.858.000 18.341.000 23.019.000 29.105.000
Sum eiendeler 42.065.000 44.528.000 48.788.000 49.076.000 52.983.000
Sum opptjent egenkapital 17.912.000 24.444.000 27.868.000 26.918.000 28.670.000
Sum egenkapital 18.012.000 24.544.000 27.968.000 27.018.000 28.770.000
Sum langsiktig gjeld 10.934.000 10.133.000 11.344.000 11.028.000 12.644.000
Sum kortsiktig gjeld 13.120.000 9.851.000 9.476.000 11.030.000 11.569.000
Sum gjeld og egenkapital 42.066.000 44.528.000 48.788.000 49.076.000 52.983.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.091.000 3.324.000 6.788.000 8.510.000 77.966.000
Andre inntekter 82.491.000 77.551.000 75.197.000 73.293.000 8.545.000
Driftsinntekter 84.582.000 80.874.000 81.984.000 81.803.000 86.511.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -58.834.000 -55.228.000 -47.890.000 -49.304.000 -50.083.000
Avskrivning -2.658.000 -3.320.000 -1.636.000 -1.408.000 -3.675.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -30.044.000 -25.282.000 -32.241.000 -33.214.000 -32.781.000
Driftskostnader -91.536.000 -83.830.000 -81.767.000 -83.926.000 -86.539.000
Driftsresultat -6.955.000 -2.955.000 218.000 -2.122.000 -28.000
Finansinntekter 533.000 447.000 792.000 495.000 766.000
Finanskostnader -111.000 -247.000 -60.000 -124.000 -26.000
Finans 422.000 200.000 732.000 371.000 740.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -6.533.000 -2.755.000 950.000 -1.751.000 713.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.485.000 1.046.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 20.730.000 16.050.000 16.262.000 15.078.000 13.287.000
Sum varige driftsmidler 23.215.000 17.096.000 16.262.000 15.078.000 13.287.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.734.000 11.573.000 14.185.000 10.979.000 10.591.000
Sum anleggsmidler 26.949.000 28.670.000 30.447.000 26.057.000 23.878.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 124.000 659.000 1.138.000 988.000 1.209.000
Andre fordringer 533.000 178.000 0 376.000 2.703.000
Sum investeringer 8.599.000 13.541.000 17.760.000 19.164.000
Kasse, bank 14.459.000 6.422.000 3.662.000 3.895.000 6.028.000
Sum omløpsmidler 15.116.000 15.858.000 18.341.000 23.019.000 29.105.000
Sum eiendeler 42.065.000 44.528.000 48.788.000 49.076.000 52.983.000
Sum opptjent egenkapital 17.912.000 24.444.000 27.868.000 26.918.000 28.670.000
Sum egenkapital 18.012.000 24.544.000 27.968.000 27.018.000 28.770.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.934.000 10.133.000 11.344.000 11.028.000 12.644.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.934.000 10.133.000 11.344.000 11.028.000 12.644.000
Leverandørgjeld 3.067.000 1.225.000 1.571.000 2.194.000 2.979.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.662.000 3.145.000 2.646.000 2.770.000 3.269.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.391.000 5.481.000 5.260.000 6.065.000 5.321.000
Sum kortsiktig gjeld 13.120.000 9.851.000 9.476.000 11.030.000 11.569.000
Sum gjeld og egenkapital 42.066.000 44.528.000 48.788.000 49.076.000 52.983.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.996.000 6.007.000 8.865.000 11.989.000 17.536.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 1.9 2.1 2.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 1.9 2.1 2.5
Soliditet 42.8 55.1 57.3 55.1 54.3
Resultatgrad -8.2 -3.7 0.3 -2.6
Rentedekningsgrad -62.7 -12.0 3.6 -17.1 -1.1
Gjeldsgrad 1.3 0.8 0.7 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet -15.3 -5.6 2.1 -3.3 1.4
Signatur
25.07.2022
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.07.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex