Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hålogaland Amatørteaterselskap (Hats)
Juridisk navn:  Hålogaland Amatørteaterselskap (Hats)
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77679030
Postboks 1216 Vestregata 48 Fax: 77656567
9262 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 971494042
Aksjekapital: 2.901.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/28/1971
Foretakstype: FLI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.53%
Resultat  
  
376.82%
Egenkapital  
  
48.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 4.561.000 4.728.000
Resultat: 1.440.000 302.000
Egenkapital: 4.378.000 2.939.000
Regnskap for  Hålogaland Amatørteaterselskap (Hats)
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 4.561.000 4.728.000
Driftskostnader -3.134.000 -4.449.000
Driftsresultat 1.427.000 279.000
Finansinntekter 12.000 23.000
Finanskostnader 0
Finans 12.000 23.000
Resultat før skatt 1.440.000 302.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 1.440.000 302.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 6.533.000 4.301.000
Sum eiendeler 6.534.000 4.302.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 38.000
Sum egenkapital 4.378.000 2.939.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.156.000 1.364.000
Sum gjeld og egenkapital 6.534.000 4.303.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.557.000 4.601.000
Andre inntekter 4.000 127.000
Driftsinntekter 4.561.000 4.728.000
Varekostnad -609.000 -1.098.000
Lønninger -1.994.000 -1.865.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -531.000 -1.486.000
Driftskostnader -3.134.000 -4.449.000
Driftsresultat 1.427.000 279.000
Finansinntekter 12.000 23.000
Finanskostnader 0
Finans 12.000 23.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.440.000 302.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.000 1.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 18.000 6.000
Andre fordringer 63.000 32.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 6.452.000 4.263.000
Sum omløpsmidler 6.533.000 4.301.000
Sum eiendeler 6.534.000 4.302.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 38.000
Sum egenkapital 4.378.000 2.939.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 76.000 22.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 121.000 112.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.959.000 1.230.000
Sum kortsiktig gjeld 2.156.000 1.364.000
Sum gjeld og egenkapital 6.534.000 4.303.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.377.000 2.937.000
Likviditetsgrad 1 3.0 3.2
Likviditetsgrad 2 3.0 3.2
Soliditet 67.0 68.3
Resultatgrad 31.3 5.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 22.0 7
Signatur
12.07.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex