Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Håkon Longva As
Juridisk navn:  Håkon Longva As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70028036
Råkja Håkonshallen Fax: 70028436
6084 Larsnes 6084 Larsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sande
Org.nr: 834059622
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/27/1983
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.66%
Resultat  
  
-54.11%
Egenkapital  
  
4.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.037.000 2.476.000 3.286.000 3.601.000 3.418.000
Resultat: 184.000 401.000 290.000 209.000 -16.000
Egenkapital: 3.671.000 3.528.000 3.215.000 3.492.000 3.333.000
Regnskap for  Håkon Longva As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.037.000 2.476.000 3.286.000 3.601.000 3.418.000
Driftskostnader -2.865.000 -2.097.000 -3.016.000 -3.416.000 -3.455.000
Driftsresultat 171.000 379.000 270.000 185.000 -37.000
Finansinntekter 12.000 22.000 21.000 25.000 22.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000
Finans 12.000 22.000 21.000 24.000 21.000
Resultat før skatt 184.000 401.000 290.000 209.000 -16.000
Skattekostnad -40.000 -88.000 -67.000 -50.000 4.000
Årsresultat 143.000 313.000 224.000 159.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.042.000 1.042.000 1.042.000 1.064.000 1.160.000
Sum omløpsmidler 2.794.000 2.712.000 2.913.000 2.570.000 3.380.000
Sum eiendeler 3.836.000 3.754.000 3.955.000 3.634.000 4.540.000
Sum opptjent egenkapital 3.571.000 3.428.000 3.115.000 3.392.000 3.233.000
Sum egenkapital 3.671.000 3.528.000 3.215.000 3.492.000 3.333.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 165.000 227.000 740.000 142.000 1.207.000
Sum gjeld og egenkapital 3.836.000 3.755.000 3.955.000 3.634.000 4.540.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.037.000 2.476.000 3.286.000 3.601.000 3.418.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.037.000 2.476.000 3.286.000 3.601.000 3.418.000
Varekostnad -2.056.000 -1.332.000 -2.210.000 -2.546.000 -2.350.000
Lønninger -232.000 -230.000 -232.000 -232.000 -278.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -577.000 -535.000 -574.000 -638.000 -827.000
Driftskostnader -2.865.000 -2.097.000 -3.016.000 -3.416.000 -3.455.000
Driftsresultat 171.000 379.000 270.000 185.000 -37.000
Finansinntekter 12.000 22.000 21.000 25.000 22.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000
Finans 12.000 22.000 21.000 24.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 -1.000.000
Årsresultat 143.000 313.000 224.000 159.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.042.000 1.042.000 1.042.000 1.064.000 1.153.000
Sum anleggsmidler 1.042.000 1.042.000 1.042.000 1.064.000 1.160.000
Varebeholdning 980.000 880.000 855.000 998.000 834.000
Kundefordringer 153.000 240.000 140.000 399.000 291.000
Andre fordringer 34.000 32.000 30.000 6.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.627.000 1.560.000 1.889.000 1.167.000 2.234.000
Sum omløpsmidler 2.794.000 2.712.000 2.913.000 2.570.000 3.380.000
Sum eiendeler 3.836.000 3.754.000 3.955.000 3.634.000 4.540.000
Sum opptjent egenkapital 3.571.000 3.428.000 3.115.000 3.392.000 3.233.000
Sum egenkapital 3.671.000 3.528.000 3.215.000 3.492.000 3.333.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 52.000 22.000 75.000 51.000 82.000
Betalbar skatt 40.000 88.000 67.000 43.000 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 79.000 59.000 18.000 96.000
Utbytte 0 -500.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 44.000 37.000 40.000 30.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 165.000 227.000 740.000 142.000 1.207.000
Sum gjeld og egenkapital 3.836.000 3.755.000 3.955.000 3.634.000 4.540.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.629.000 2.485.000 2.173.000 2.428.000 2.173.000
Likviditetsgrad 1 16.9 11. 3.9 18.1 2.8
Likviditetsgrad 2 11.0 8.1 2.8 11.1 2.1
Soliditet 95.7 9 81.3 96.1 73.4
Resultatgrad 5.6 15.3 8.2 5.1 -1.1
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0 0.4
Total kapitalrentabilitet 4.8 10.7 7.4 5.8 -0.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex