Hågøy Villsaulag Da
Juridisk navn:  Hågøy Villsaulag Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57787383
Lågøy Lågøy Fax:
6924 Hardbakke 6924 Hardbakke
Fylke: Kommune:
Vestland Solund
Org.nr: 916366639
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/28/2015
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.22%
Resultat  
  
-228.57%
Egenkapital  
  
-15.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 194.000 221.000 171.000
Resultat: -18.000 14.000 14.000
Egenkapital: 105.000 124.000 110.000
Regnskap for  Hågøy Villsaulag Da
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 194.000 221.000 171.000
Driftskostnader -212.000 -207.000 -156.000
Driftsresultat -19.000 13.000 14.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 1.000 0
Resultat før skatt -18.000 14.000 14.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -18.000 14.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 22.000 34.000
Sum omløpsmidler 85.000 102.000 75.000
Sum eiendeler 107.000 124.000 109.000
Sum opptjent egenkapital 105.000 124.000 110.000
Sum egenkapital 105.000 124.000 110.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 107.000 124.000 110.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.000 27.000 41.000
Andre inntekter 182.000 194.000 130.000
Driftsinntekter 194.000 221.000 171.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -173.000 -175.000 -140.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -32.000 -16.000
Driftskostnader -212.000 -207.000 -156.000
Driftsresultat -19.000 13.000 14.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -18.000 14.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 22.000 34.000
Sum anleggsmidler 22.000 22.000 34.000
Varebeholdning 42.000 41.000 53.000
Kundefordringer 0 9.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 43.000 52.000 23.000
Sum omløpsmidler 85.000 102.000 75.000
Sum eiendeler 107.000 124.000 109.000
Sum opptjent egenkapital 105.000 124.000 110.000
Sum egenkapital 105.000 124.000 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 107.000 124.000 110.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 83.000 102.000 75.000
Likviditetsgrad 1 42.5
Likviditetsgrad 2 21.5 0 0
Soliditet 98.1 1 1
Resultatgrad -9.8 5.9 8.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -17.8 11.3 12.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex