Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gunnar Ruud Eiendom AS
Juridisk navn:  Gunnar Ruud Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22195980
Norderhovgata 7 Norderhovsg 7 Fax:
0654 Oslo 654 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915524524
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/27/1947
Foretakstype: AS
Revisor: Blom & Fossan As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.55%
Resultat  
  
-6.13%
Egenkapital  
  
-28.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.113.000 3.860.000 3.907.000 3.751.000 3.550.000
Resultat: 2.344.000 2.497.000 3.018.000 1.900.000 1.292.000
Egenkapital: 5.559.000 7.745.000 5.811.000 5.072.000 4.824.000
Regnskap for  Gunnar Ruud Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.113.000 3.860.000 3.907.000 3.751.000 3.550.000
Driftskostnader -1.836.000 -1.420.000 -946.000 -1.899.000 -2.306.000
Driftsresultat 2.277.000 2.440.000 2.961.000 1.852.000 1.244.000
Finansinntekter 67.000 57.000 57.000 47.000 47.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 67.000 57.000 56.000 47.000 47.000
Resultat før skatt 2.344.000 2.497.000 3.018.000 1.900.000 1.292.000
Skattekostnad -530.000 -564.000 -678.000 -452.000 -326.000
Årsresultat 1.814.000 1.934.000 2.340.000 1.448.000 966.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.592.000 5.684.000 5.722.000 5.787.000 5.852.000
Sum omløpsmidler 4.901.000 3.956.000 3.373.000 1.892.000 1.265.000
Sum eiendeler 10.493.000 9.640.000 9.095.000 7.679.000 7.117.000
Sum opptjent egenkapital 5.459.000 7.645.000 5.711.000 4.972.000 4.724.000
Sum egenkapital 5.559.000 7.745.000 5.811.000 5.072.000 4.824.000
Sum langsiktig gjeld 3.842.000 1.194.000 983.000 906.000 925.000
Sum kortsiktig gjeld 1.092.000 701.000 2.300.000 1.701.000 1.368.000
Sum gjeld og egenkapital 10.493.000 9.640.000 9.094.000 7.679.000 7.117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 4.113.000 3.860.000 3.907.000 3.751.000 3.550.000
Driftsinntekter 4.113.000 3.860.000 3.907.000 3.751.000 3.550.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.771.000 -1.355.000 -881.000 -1.834.000 -2.241.000
Driftskostnader -1.836.000 -1.420.000 -946.000 -1.899.000 -2.306.000
Driftsresultat 2.277.000 2.440.000 2.961.000 1.852.000 1.244.000
Finansinntekter 67.000 57.000 57.000 47.000 47.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 67.000 57.000 56.000 47.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.600.000 -1.200.000 -1.000.000
Årsresultat 1.814.000 1.934.000 2.340.000 1.448.000 966.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.566.000 4.631.000 4.696.000 4.761.000 4.826.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.566.000 4.631.000 4.696.000 4.761.000 4.826.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.026.000 1.053.000 1.026.000 1.026.000 1.026.000
Sum anleggsmidler 5.592.000 5.684.000 5.722.000 5.787.000 5.852.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 8.000 0 0
Andre fordringer 4.832.000 3.259.000 3.365.000 1.892.000 1.265.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 69.000 696.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.901.000 3.956.000 3.373.000 1.892.000 1.265.000
Sum eiendeler 10.493.000 9.640.000 9.095.000 7.679.000 7.117.000
Sum opptjent egenkapital 5.459.000 7.645.000 5.711.000 4.972.000 4.724.000
Sum egenkapital 5.559.000 7.745.000 5.811.000 5.072.000 4.824.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.842.000 1.194.000 983.000 906.000 925.000
Leverandørgjeld 421.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 530.000 564.000 678.000 452.000 326.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.600.000 -1.200.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 140.000 137.000 22.000 50.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 1.092.000 701.000 2.300.000 1.701.000 1.368.000
Sum gjeld og egenkapital 10.493.000 9.640.000 9.094.000 7.679.000 7.117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.809.000 3.255.000 1.073.000 191.000 -103.000
Likviditetsgrad 1 4.5 5.6 1.5 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 4.5 5.6 1.5 1.1 0.9
Soliditet 53.0 80.3 63.9 66.1 67.8
Resultatgrad 55.4 63.2 75.8 49.4 3
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.9 0.2 0.6 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 22.3 25.9 33.2 24.7 18.1
Signatur
27.06.2013
FORMANNEN ALENE ELLER FORMANNEN OG
ET AV DE ØVRIGE
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex