Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gundersen Transport AS
Juridisk navn:  Gundersen Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35055222
Århusmoen 12 Århusmoen 12 Fax: 35055223
3840 Seljord 3840 Seljord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Seljord
Org.nr: 847611782
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Regnskapsfører: Seljord Rekneskaps-Service AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.34%
Resultat  
  
541.23%
Egenkapital  
  
102.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.214.000 8.944.000 10.416.000 11.280.000 7.948.000
Resultat: 2.440.000 -553.000 473.000 1.339.000 50.000
Egenkapital: 3.665.000 1.809.000 2.193.000 1.824.000 745.000
Regnskap for  Gundersen Transport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.214.000 8.944.000 10.416.000 11.280.000 7.948.000
Driftskostnader -4.718.000 -9.363.000 -9.820.000 -9.856.000 -7.799.000
Driftsresultat 2.495.000 -420.000 596.000 1.424.000 149.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -56.000 -134.000 -126.000 -86.000 -99.000
Finans -55.000 -133.000 -124.000 -85.000 -98.000
Resultat før skatt 2.440.000 -553.000 473.000 1.339.000 50.000
Skattekostnad -584.000 168.000 -104.000 -260.000 -17.000
Årsresultat 1.856.000 -384.000 369.000 1.079.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.139.000 3.913.000 4.177.000 2.938.000 2.743.000
Sum omløpsmidler 1.659.000 2.088.000 3.113.000 2.724.000 2.030.000
Sum eiendeler 4.798.000 6.001.000 7.290.000 5.662.000 4.773.000
Sum opptjent egenkapital 3.315.000 1.459.000 1.843.000 1.474.000 395.000
Sum egenkapital 3.665.000 1.809.000 2.193.000 1.824.000 745.000
Sum langsiktig gjeld 424.000 2.834.000 3.194.000 2.098.000 2.207.000
Sum kortsiktig gjeld 710.000 1.359.000 1.903.000 1.739.000 1.822.000
Sum gjeld og egenkapital 4.799.000 6.002.000 7.290.000 5.661.000 4.774.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.040.000 8.875.000 10.414.000 10.668.000 7.947.000
Andre inntekter 3.173.000 69.000 3.000 612.000 1.000
Driftsinntekter 7.214.000 8.944.000 10.416.000 11.280.000 7.948.000
Varekostnad -1.298.000 -3.355.000 -2.576.000 -2.877.000 -2.549.000
Lønninger -1.475.000 -2.303.000 -2.776.000 -2.700.000 -2.261.000
Avskrivning -220.000 -326.000 -248.000 -356.000 -355.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.725.000 -3.379.000 -4.220.000 -3.923.000 -2.634.000
Driftskostnader -4.718.000 -9.363.000 -9.820.000 -9.856.000 -7.799.000
Driftsresultat 2.495.000 -420.000 596.000 1.424.000 149.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -56.000 -134.000 -126.000 -86.000 -99.000
Finans -55.000 -133.000 -124.000 -85.000 -98.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.856.000 -384.000 369.000 1.079.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.639.000 1.713.000 1.786.000 1.859.000 1.933.000
Maskiner anlegg 0 0 0 272.000
Driftsløsøre 100.000 1.017.000 1.120.000 720.000 538.000
Sum varige driftsmidler 1.739.000 2.730.000 2.906.000 2.579.000 2.743.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.400.000 1.183.000 1.271.000 359.000 0
Sum anleggsmidler 3.139.000 3.913.000 4.177.000 2.938.000 2.743.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 82.000 1.449.000 2.402.000 2.066.000 1.801.000
Andre fordringer 106.000 266.000 265.000 204.000 144.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.472.000 373.000 446.000 453.000 85.000
Sum omløpsmidler 1.659.000 2.088.000 3.113.000 2.724.000 2.030.000
Sum eiendeler 4.798.000 6.001.000 7.290.000 5.662.000 4.773.000
Sum opptjent egenkapital 3.315.000 1.459.000 1.843.000 1.474.000 395.000
Sum egenkapital 3.665.000 1.809.000 2.193.000 1.824.000 745.000
Sum avsetninger til forpliktelser 424.000 0 63.000 49.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 150.000
Sum langsiktig gjeld 424.000 2.834.000 3.194.000 2.098.000 2.207.000
Leverandørgjeld -13.000 281.000 752.000 365.000 513.000
Betalbar skatt 160.000 0 90.000 211.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 21.000 341.000 261.000 352.000 334.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 542.000 737.000 801.000 811.000 808.000
Sum kortsiktig gjeld 710.000 1.359.000 1.903.000 1.739.000 1.822.000
Sum gjeld og egenkapital 4.799.000 6.002.000 7.290.000 5.661.000 4.774.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 949.000 729.000 1.210.000 985.000 208.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.5 1.6 1.6 1.1
Likviditetsgrad 2 2.3 1.5 1.6 1.6 1.1
Soliditet 76.4 30.1 30.1 32.2 15.6
Resultatgrad 34.6 -4.7 5.7 12.6 1.9
Rentedekningsgrad 44.6 -3.1 4.7 16.6 1.5
Gjeldsgrad 0.3 2.3 2.3 2.1 5.4
Total kapitalrentabilitet 52.0 8.2 25.2 3.1
Signatur
11.05.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
11.05.2015
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex