Gullvarefabrikken AS
Juridisk navn:  Gullvarefabrikken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22141880
Postboks 6545 Etterstad Brynsveien 18 Fax: 22141879
0606 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912175480
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/1938
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ola Krohn-Nydals Eftf Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-70.59%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.000 34.000 18.000 9.000 10.000
Resultat: 0 3.000 1.000 0 0
Egenkapital: 292.000 292.000 290.000 289.000 289.000
Regnskap for  Gullvarefabrikken AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.000 34.000 18.000 9.000 10.000
Driftskostnader -10.000 -31.000 -16.000 -9.000 -11.000
Driftsresultat 3.000 1.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 3.000 1.000 0 0
Skattekostnad -1.000 0 0 0
Årsresultat 2.000 1.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 297.000 298.000 301.000 293.000 289.000
Sum eiendeler 297.000 298.000 301.000 293.000 289.000
Sum opptjent egenkapital 192.000 192.000 190.000 189.000 189.000
Sum egenkapital 292.000 292.000 290.000 289.000 289.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 6.000 11.000 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 297.000 298.000 301.000 293.000 289.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 34.000 18.000 9.000 10.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 10.000 34.000 18.000 9.000 10.000
Varekostnad -9.000 -23.000 -8.000 -4.000 -3.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -8.000 -8.000 -5.000 -8.000
Driftskostnader -10.000 -31.000 -16.000 -9.000 -11.000
Driftsresultat 3.000 1.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.000 1.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 12.000 21.000 44.000 52.000 55.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Sum omløpsmidler 297.000 298.000 301.000 293.000 289.000
Sum eiendeler 297.000 298.000 301.000 293.000 289.000
Sum opptjent egenkapital 192.000 192.000 190.000 189.000 189.000
Sum egenkapital 292.000 292.000 290.000 289.000 289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 5.000 11.000 4.000 0
Betalbar skatt 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 6.000 11.000 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 297.000 298.000 301.000 293.000 289.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 292.000 292.000 290.000 289.000 289.000
Likviditetsgrad 1 59.4 49.7 27.4 73.3
Likviditetsgrad 2 57.0 46.2 23.4 60.3 0
Soliditet 98.3 98.0 96.3 98.6 1
Resultatgrad 8.8 5.6 0 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 1.0 0.3 0 0
Signatur
18.06.2020
STYRETS FORMANN.
Prokurister
18.06.2020
Prokura hver for seg
Elvik Nils Martin
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex