Gullsmed Truls Ambjørnsen As
Juridisk navn:  Gullsmed Truls Ambjørnsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69383890
Postboks 234 Brochs Gate 8 Fax: 69383891
1601 Fredrikstad 1607 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 910141023
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/21/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Gopperud Consulting As
Regnskapsfører: Euro Sko Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.27%
Resultat  
  
-16.18%
Egenkapital  
  
13.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 22.524.000 23.286.000 21.365.000 18.642.000 16.367.000
Resultat: 3.651.000 4.356.000 2.236.000 2.308.000 795.000
Egenkapital: 17.497.000 15.449.000 12.852.000 11.508.000 10.136.000
Regnskap for  Gullsmed Truls Ambjørnsen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 22.524.000 23.286.000 21.365.000 18.642.000 16.367.000
Driftskostnader -18.833.000 -18.860.000 -19.125.000 -16.298.000 -15.439.000
Driftsresultat 3.691.000 4.426.000 2.240.000 2.343.000 928.000
Finansinntekter 53.000 29.000 77.000 23.000 28.000
Finanskostnader -94.000 -99.000 -81.000 -58.000 -161.000
Finans -41.000 -70.000 -4.000 -35.000 -133.000
Resultat før skatt 3.651.000 4.356.000 2.236.000 2.308.000 795.000
Skattekostnad -804.000 -958.000 -492.000 -536.000 -218.000
Årsresultat 2.848.000 3.397.000 1.744.000 1.772.000 577.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 85.000 97.000 100.000 103.000 101.000
Sum omløpsmidler 22.728.000 21.333.000 18.416.000 16.095.000 13.286.000
Sum eiendeler 22.813.000 21.430.000 18.516.000 16.198.000 13.387.000
Sum opptjent egenkapital 17.397.000 15.349.000 12.752.000 11.408.000 10.036.000
Sum egenkapital 17.497.000 15.449.000 12.852.000 11.508.000 10.136.000
Sum langsiktig gjeld 556.000 1.214.000 1.381.000 1.315.000 682.000
Sum kortsiktig gjeld 4.760.000 4.767.000 4.282.000 3.374.000 2.569.000
Sum gjeld og egenkapital 22.813.000 21.430.000 18.515.000 16.197.000 13.387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.524.000 23.286.000 21.365.000 18.642.000 16.367.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 22.524.000 23.286.000 21.365.000 18.642.000 16.367.000
Varekostnad -12.507.000 -12.739.000 -11.497.000 -10.030.000 -9.505.000
Lønninger -4.402.000 -4.149.000 -4.618.000 -4.017.000 -3.745.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.924.000 -1.972.000 -3.010.000 -2.251.000 -2.189.000
Driftskostnader -18.833.000 -18.860.000 -19.125.000 -16.298.000 -15.439.000
Driftsresultat 3.691.000 4.426.000 2.240.000 2.343.000 928.000
Finansinntekter 53.000 29.000 77.000 23.000 28.000
Finanskostnader -94.000 -99.000 -81.000 -58.000 -161.000
Finans -41.000 -70.000 -4.000 -35.000 -133.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.848.000 3.397.000 1.744.000 1.772.000 577.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 85.000 87.000 90.000 93.000 101.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 85.000 97.000 100.000 103.000 101.000
Varebeholdning 12.562.000 13.907.000 12.462.000 10.744.000 9.431.000
Kundefordringer 144.000 99.000 471.000 453.000 44.000
Andre fordringer 6.000 6.000 6.000 205.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.015.000 7.320.000 5.477.000 4.692.000 3.812.000
Sum omløpsmidler 22.728.000 21.333.000 18.416.000 16.095.000 13.286.000
Sum eiendeler 22.813.000 21.430.000 18.516.000 16.198.000 13.387.000
Sum opptjent egenkapital 17.397.000 15.349.000 12.752.000 11.408.000 10.036.000
Sum egenkapital 17.497.000 15.449.000 12.852.000 11.508.000 10.136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 556.000 509.000 683.000 627.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 556.000 1.214.000 1.381.000 1.315.000 682.000
Leverandørgjeld 1.651.000 1.675.000 1.479.000 1.000.000 486.000
Betalbar skatt 802.000 956.000 489.000 527.000 208.000
Skyldig offentlige avgifter 1.486.000 1.277.000 1.207.000 1.218.000 1.012.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 820.000 859.000 1.107.000 629.000 863.000
Sum kortsiktig gjeld 4.760.000 4.767.000 4.282.000 3.374.000 2.569.000
Sum gjeld og egenkapital 22.813.000 21.430.000 18.515.000 16.197.000 13.387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.968.000 16.566.000 14.134.000 12.721.000 10.717.000
Likviditetsgrad 1 4.8 4.5 4.3 4.8 5.2
Likviditetsgrad 2 2.1 1.6 1.4 1.6 1.5
Soliditet 76.7 72.1 69.4 71.1 75.7
Resultatgrad 16.4 19.0 10.5 12.6 5.7
Rentedekningsgrad 39.3 44.7 27.7 40.4 5.8
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 16.4 20.8 12.5 14.6 7.1
Signatur
07.01.2022
SIGNATUR
AMBJØRNSEN TRULS PETTER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex