Gullsmed K O Liberg AS
Juridisk navn:  Gullsmed K O Liberg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62541690
Torggata 44 Torggata 44 Fax: 62541699
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 913871731
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/31/1975
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Accountor Hamar As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.94%
Resultat  
  
-60.69%
Egenkapital  
  
18.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.003.000 5.315.000 5.264.000 5.361.000 4.975.000
Resultat: 228.000 580.000 111.000 26.000 -31.000
Egenkapital: 1.956.000 1.646.000 1.066.000 955.000 928.000
Regnskap for  Gullsmed K O Liberg AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.003.000 5.315.000 5.264.000 5.361.000 4.975.000
Driftskostnader -5.745.000 -4.761.000 -5.080.000 -5.278.000 -4.952.000
Driftsresultat 257.000 554.000 184.000 84.000 23.000
Finansinntekter 62.000 0 2.000 0
Finanskostnader -30.000 -36.000 -72.000 -60.000 -53.000
Finans -30.000 26.000 -72.000 -58.000 -53.000
Resultat før skatt 228.000 580.000 111.000 26.000 -31.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 228.000 580.000 111.000 26.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 70.000 87.000 123.000 213.000 76.000
Sum omløpsmidler 3.548.000 3.219.000 2.416.000 2.707.000 2.598.000
Sum eiendeler 3.618.000 3.306.000 2.539.000 2.920.000 2.674.000
Sum opptjent egenkapital 1.483.000 1.446.000 866.000 755.000 728.000
Sum egenkapital 1.956.000 1.646.000 1.066.000 955.000 928.000
Sum langsiktig gjeld 247.000 327.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.416.000 1.332.000 1.474.000 1.965.000 1.746.000
Sum gjeld og egenkapital 3.619.000 3.305.000 2.540.000 2.920.000 2.674.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.003.000 5.315.000 5.264.000 5.261.000 4.975.000
Andre inntekter 0 100.000 0
Driftsinntekter 6.003.000 5.315.000 5.264.000 5.361.000 4.975.000
Varekostnad -3.289.000 -2.670.000 -2.726.000 -2.847.000 -2.450.000
Lønninger -1.584.000 -1.239.000 -1.497.000 -1.517.000 -1.490.000
Avskrivning -36.000 -34.000 -36.000 -31.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -836.000 -818.000 -821.000 -883.000 -954.000
Driftskostnader -5.745.000 -4.761.000 -5.080.000 -5.278.000 -4.952.000
Driftsresultat 257.000 554.000 184.000 84.000 23.000
Finansinntekter 62.000 0 2.000 0
Finanskostnader -30.000 -36.000 -72.000 -60.000 -53.000
Finans -30.000 26.000 -72.000 -58.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 228.000 580.000 111.000 26.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 70.000 87.000 120.000 156.000 19.000
Sum varige driftsmidler 70.000 87.000 120.000 156.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 57.000 57.000
Sum anleggsmidler 70.000 87.000 123.000 213.000 76.000
Varebeholdning 2.748.000 2.377.000 2.286.000 2.622.000 2.487.000
Kundefordringer 3.000 28.000 0 1.000
Andre fordringer 5.000 49.000 30.000 18.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 795.000 790.000 72.000 66.000 90.000
Sum omløpsmidler 3.548.000 3.219.000 2.416.000 2.707.000 2.598.000
Sum eiendeler 3.618.000 3.306.000 2.539.000 2.920.000 2.674.000
Sum opptjent egenkapital 1.483.000 1.446.000 866.000 755.000 728.000
Sum egenkapital 1.956.000 1.646.000 1.066.000 955.000 928.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 116.000 312.000 352.000
Sum langsiktig gjeld 247.000 327.000 0 0 0
Leverandørgjeld 575.000 475.000 410.000 664.000 526.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 457.000 410.000 440.000 441.000 342.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 384.000 448.000 507.000 547.000 526.000
Sum kortsiktig gjeld 1.416.000 1.332.000 1.474.000 1.965.000 1.746.000
Sum gjeld og egenkapital 3.619.000 3.305.000 2.540.000 2.920.000 2.674.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.132.000 1.887.000 942.000 742.000 852.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.4 1.6 1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.1 0 0.1
Soliditet 54.0 49.8 4 32.7 34.7
Resultatgrad 4.3 10.4 3.5 1.6 0.5
Rentedekningsgrad 8.6 15.4 2.6 1.4 0.4
Gjeldsgrad 0.9 1.0 1.4 2.1 1.9
Total kapitalrentabilitet 7.1 18.6 7.2 2.9 0.9
Signatur
30.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.06.2022
Prokura hver for seg
Liberg Solvår
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex