Gullsmed Frank Hellman AS
Juridisk navn:  Gullsmed Frank Hellman AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67549982
Postboks 273 Strøket 5 Fax: 67569806
1372 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 926057537
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 4/29/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Stokke As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.51%
Resultat  
  
5.19%
Egenkapital  
  
0.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.421.000 18.896.000 16.672.000 15.579.000 16.034.000
Resultat: 2.451.000 2.330.000 663.000 1.149.000 702.000
Egenkapital: 4.384.000 4.373.000 4.335.000 4.570.000 3.737.000
Regnskap for  Gullsmed Frank Hellman AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.421.000 18.896.000 16.672.000 15.579.000 16.034.000
Driftskostnader -15.915.000 -16.596.000 -15.982.000 -14.246.000 -15.289.000
Driftsresultat 2.506.000 2.299.000 689.000 1.334.000 745.000
Finansinntekter 10.000 57.000 4.000 3.000 19.000
Finanskostnader -65.000 -26.000 -30.000 -187.000 -62.000
Finans -55.000 31.000 -26.000 -184.000 -43.000
Resultat før skatt 2.451.000 2.330.000 663.000 1.149.000 702.000
Skattekostnad -539.000 -513.000 -148.000 -316.000 -183.000
Årsresultat 1.911.000 1.818.000 515.000 833.000 519.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 458.000 527.000 459.000 545.000 910.000
Sum omløpsmidler 9.626.000 9.397.000 7.462.000 9.532.000 9.195.000
Sum eiendeler 10.084.000 9.924.000 7.921.000 10.077.000 10.105.000
Sum opptjent egenkapital 4.234.000 4.223.000 4.185.000 4.420.000 3.587.000
Sum egenkapital 4.384.000 4.373.000 4.335.000 4.570.000 3.737.000
Sum langsiktig gjeld 187.000 402.000 636.000 1.065.000
Sum kortsiktig gjeld 5.700.000 5.365.000 3.184.000 4.871.000 5.302.000
Sum gjeld og egenkapital 10.084.000 9.925.000 7.921.000 10.077.000 10.104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.176.000 18.896.000 16.416.000 15.572.000 16.034.000
Andre inntekter 245.000 256.000 7.000 0
Driftsinntekter 18.421.000 18.896.000 16.672.000 15.579.000 16.034.000
Varekostnad -8.656.000 -10.106.000 -8.832.000 -7.773.000 -8.259.000
Lønninger -4.312.000 -3.681.000 -4.470.000 -3.909.000 -3.845.000
Avskrivning -50.000 -46.000 -36.000 -280.000 -836.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.897.000 -2.763.000 -2.644.000 -2.284.000 -2.349.000
Driftskostnader -15.915.000 -16.596.000 -15.982.000 -14.246.000 -15.289.000
Driftsresultat 2.506.000 2.299.000 689.000 1.334.000 745.000
Finansinntekter 10.000 57.000 4.000 3.000 19.000
Finanskostnader -65.000 -26.000 -30.000 -187.000 -62.000
Finans -55.000 31.000 -26.000 -184.000 -43.000
Konsernbidrag -280.000 -750.000 0 0
Utbytte -1.900.000 -1.500.000 0 0 0
Årsresultat 1.911.000 1.818.000 515.000 833.000 519.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 307.000 326.000 306.000 389.000 369.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 255.000
Driftsløsøre 54.000 84.000 35.000 37.000 46.000
Sum varige driftsmidler 54.000 84.000 35.000 37.000 301.000
Sum finansielle anleggsmidler 98.000 118.000 118.000 119.000 239.000
Sum anleggsmidler 458.000 527.000 459.000 545.000 910.000
Varebeholdning 6.518.000 6.043.000 5.669.000 6.103.000 6.222.000
Kundefordringer 20.000 68.000 17.000 18.000 340.000
Andre fordringer 215.000 47.000 166.000 84.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.873.000 3.240.000 1.611.000 3.327.000 2.559.000
Sum omløpsmidler 9.626.000 9.397.000 7.462.000 9.532.000 9.195.000
Sum eiendeler 10.084.000 9.924.000 7.921.000 10.077.000 10.105.000
Sum opptjent egenkapital 4.234.000 4.223.000 4.185.000 4.420.000 3.587.000
Sum egenkapital 4.384.000 4.373.000 4.335.000 4.570.000 3.737.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 105.000 2.000 432.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 187.000 402.000 636.000 1.065.000
Leverandørgjeld 1.383.000 1.548.000 1.091.000 991.000 1.015.000
Betalbar skatt 521.000 532.000 65.000 336.000 185.000
Skyldig offentlige avgifter 1.322.000 1.258.000 1.101.000 1.085.000 934.000
Utbytte -1.900.000 -1.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 470.000 525.000 494.000 2.459.000 3.169.000
Sum kortsiktig gjeld 5.700.000 5.365.000 3.184.000 4.871.000 5.302.000
Sum gjeld og egenkapital 10.084.000 9.925.000 7.921.000 10.077.000 10.104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.926.000 4.032.000 4.278.000 4.661.000 3.893.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 2.3 2 1.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6
Soliditet 43.5 44.1 54.7 45.4 3
Resultatgrad 13.6 12.2 4.1 8.6 4.6
Rentedekningsgrad 38.6 88.4 2 7.1 1
Gjeldsgrad 1.3 1.3 0.8 1.2 1.7
Total kapitalrentabilitet 25.0 23.7 8.7 13.3 7.6
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex