Gullsmed Bernhard Hansen As
Juridisk navn:  Gullsmed Bernhard Hansen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51893826
Kirkegata 3 Kirkegata 3 Fax: 51895305
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 912340511
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/1/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.42%
Resultat  
  
-33.8%
Egenkapital  
  
9.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.626.000 9.967.000 9.399.000 7.838.000 7.904.000
Resultat: 1.087.000 1.642.000 2.110.000 162.000 503.000
Egenkapital: 6.384.000 5.838.000 4.559.000 3.345.000 3.179.000
Regnskap for  Gullsmed Bernhard Hansen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.626.000 9.967.000 9.399.000 7.838.000 7.904.000
Driftskostnader -8.440.000 -8.193.000 -8.176.000 -7.770.000 -7.362.000
Driftsresultat 1.187.000 1.773.000 1.223.000 69.000 542.000
Finansinntekter 6.000 19.000 998.000 166.000 1.000
Finanskostnader -105.000 -151.000 -111.000 -73.000 -40.000
Finans -99.000 -132.000 887.000 93.000 -39.000
Resultat før skatt 1.087.000 1.642.000 2.110.000 162.000 503.000
Skattekostnad -241.000 -363.000 -246.000 4.000 -122.000
Årsresultat 846.000 1.279.000 1.864.000 166.000 381.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.752.000 4.086.000 4.119.000 5.815.000 245.000
Sum omløpsmidler 5.808.000 6.115.000 5.311.000 4.731.000 5.213.000
Sum eiendeler 10.560.000 10.201.000 9.430.000 10.546.000 5.458.000
Sum opptjent egenkapital 6.284.000 5.738.000 4.459.000 3.245.000 3.079.000
Sum egenkapital 6.384.000 5.838.000 4.559.000 3.345.000 3.179.000
Sum langsiktig gjeld 2.105.000 2.431.000 2.605.000 2.894.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 2.071.000 1.933.000 2.266.000 4.306.000 2.122.000
Sum gjeld og egenkapital 10.560.000 10.202.000 9.430.000 10.545.000 5.458.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.553.000 9.872.000 9.399.000 7.838.000 7.904.000
Andre inntekter 74.000 95.000 0 0 0
Driftsinntekter 9.626.000 9.967.000 9.399.000 7.838.000 7.904.000
Varekostnad -4.189.000 -4.427.000 -4.359.000 -3.777.000 -3.716.000
Lønninger -2.470.000 -1.975.000 -2.146.000 -2.079.000 -2.070.000
Avskrivning -117.000 -62.000 -70.000 -65.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.664.000 -1.729.000 -1.601.000 -1.849.000 -1.511.000
Driftskostnader -8.440.000 -8.193.000 -8.176.000 -7.770.000 -7.362.000
Driftsresultat 1.187.000 1.773.000 1.223.000 69.000 542.000
Finansinntekter 6.000 19.000 998.000 166.000 1.000
Finanskostnader -105.000 -151.000 -111.000 -73.000 -40.000
Finans -99.000 -132.000 887.000 93.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 -650.000 0 -250.000
Årsresultat 846.000 1.279.000 1.864.000 166.000 381.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 15.000 11.000 6.000 2.000
Fast eiendom 714.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 91.000 128.000 178.000 243.000
Sum varige driftsmidler 744.000 91.000 128.000 178.000 243.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.995.000 3.980.000 3.980.000 5.630.000 0
Sum anleggsmidler 4.752.000 4.086.000 4.119.000 5.815.000 245.000
Varebeholdning 3.883.000 3.475.000 3.185.000 3.222.000 3.486.000
Kundefordringer 260.000 49.000 375.000 18.000 58.000
Andre fordringer 358.000 359.000 350.000 115.000 209.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.308.000 2.227.000 1.402.000 1.376.000 1.460.000
Sum omløpsmidler 5.808.000 6.115.000 5.311.000 4.731.000 5.213.000
Sum eiendeler 10.560.000 10.201.000 9.430.000 10.546.000 5.458.000
Sum opptjent egenkapital 6.284.000 5.738.000 4.459.000 3.245.000 3.079.000
Sum egenkapital 6.384.000 5.838.000 4.559.000 3.345.000 3.179.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.105.000 2.431.000 2.605.000 2.894.000 157.000
Leverandørgjeld 521.000 304.000 470.000 201.000 405.000
Betalbar skatt 239.000 367.000 250.000 0 123.000
Skyldig offentlige avgifter 654.000 761.000 644.000 621.000 576.000
Utbytte -300.000 0 -650.000 0 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 658.000 501.000 402.000 3.485.000 768.000
Sum kortsiktig gjeld 2.071.000 1.933.000 2.266.000 4.306.000 2.122.000
Sum gjeld og egenkapital 10.560.000 10.202.000 9.430.000 10.545.000 5.458.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.737.000 4.182.000 3.045.000 425.000 3.091.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3.2 2.3 1.1 2.5
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 0.9 0.4 0.8
Soliditet 60.5 57.2 48.3 31.7 58.2
Resultatgrad 12.3 17.8 1 0.9 6.9
Rentedekningsgrad 11.3 11.7 1 0.9 13.6
Gjeldsgrad 0.7 0.7 1.1 2.2 0.7
Total kapitalrentabilitet 11.3 17.6 23.6 2.2 9.9
Signatur
02.01.2013
SELSKAPETS FIRMA TEGNES FORUTEN AV
DET SAMLEDE STYRE OGSÅ
AV STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.01.2013
Prokura hver for seg
Bernhard Hansen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex