Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gule Og Grønne Skoger As
Juridisk navn:  Gule Og Grønne Skoger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51536950
Leilighet 311 Hertervigs plass 1 Leilighet 311 Hertervigs plass 1 Fax:
4007 Stavanger 4007 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 993581445
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
80.77%
Egenkapital  
  
-0.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -26.000 -33.000 -51.000 -84.000
Egenkapital: -1.080.000 -1.074.000 -1.048.000 -1.015.000 -963.000
Regnskap for  Gule Og Grønne Skoger As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -6.000 -7.000 -7.000 -19.000
Driftsresultat -5.000 -6.000 -7.000 -7.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -21.000 -26.000 -44.000 -65.000
Finans 0 -21.000 -26.000 -44.000 -65.000
Resultat før skatt -5.000 -26.000 -33.000 -51.000 -84.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -26.000 -33.000 -51.000 -84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 244.000 244.000 244.000 244.000 244.000
Sum omløpsmidler 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Sum eiendeler 246.000 245.000 244.000 245.000 245.000
Sum opptjent egenkapital -2.678.000 -2.672.000 -2.646.000 -2.613.000 -2.561.000
Sum egenkapital -1.080.000 -1.074.000 -1.048.000 -1.015.000 -963.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 505.000 685.000 911.000
Sum kortsiktig gjeld 1.325.000 1.319.000 787.000 574.000 297.000
Sum gjeld og egenkapital 245.000 245.000 244.000 244.000 245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -6.000 -7.000 -7.000 -19.000
Driftskostnader -5.000 -6.000 -7.000 -7.000 -19.000
Driftsresultat -5.000 -6.000 -7.000 -7.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -21.000 -26.000 -44.000 -65.000
Finans 0 -21.000 -26.000 -44.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -26.000 -33.000 -51.000 -84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 244.000 244.000 244.000 244.000 244.000
Sum anleggsmidler 244.000 244.000 244.000 244.000 244.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Sum eiendeler 246.000 245.000 244.000 245.000 245.000
Sum opptjent egenkapital -2.678.000 -2.672.000 -2.646.000 -2.613.000 -2.561.000
Sum egenkapital -1.080.000 -1.074.000 -1.048.000 -1.015.000 -963.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 505.000 685.000 911.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.325.000 1.319.000 787.000 574.000 297.000
Sum kortsiktig gjeld 1.325.000 1.319.000 787.000 574.000 297.000
Sum gjeld og egenkapital 245.000 245.000 244.000 244.000 245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.323.000 -1.318.000 -787.000 -573.000 -296.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -440.8 -438.4 -429.5 -393.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.3 -0.2 -0.3
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.3
Total kapitalrentabilitet -2.4 -2.9 -2.9 -7.8
Signatur
13.11.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex