Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gulbrandsen Holding AS
Juridisk navn:  Gulbrandsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41030080
c/o Arild Gulbrandsen Meierivegen 9 Meierivegen 9 Fax:
2760 Brandbu 2760 Brandbu
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 989222449
Aksjekapital: 313.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.69%
Resultat  
  
753.38%
Egenkapital  
  
13.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 175.000 145.000 108.000 95.000 55.000
Resultat: 1.738.000 -266.000 400.000 218.000 3.230.000
Egenkapital: 8.077.000 7.089.000 8.106.000 8.456.000 8.738.000
Regnskap for  Gulbrandsen Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 175.000 145.000 108.000 95.000 55.000
Driftskostnader -477.000 -340.000 -284.000 -269.000 -176.000
Driftsresultat -302.000 -195.000 -176.000 -175.000 -121.000
Finansinntekter 2.088.000 137.000 632.000 481.000 3.469.000
Finanskostnader -48.000 -207.000 -55.000 -88.000 -119.000
Finans 2.040.000 -70.000 577.000 393.000 3.350.000
Resultat før skatt 1.738.000 -266.000 400.000 218.000 3.230.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.738.000 -266.000 400.000 218.000 3.230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.342.000 6.888.000 7.204.000 7.331.000 7.433.000
Sum omløpsmidler 3.166.000 1.516.000 2.727.000 3.419.000 3.959.000
Sum eiendeler 9.508.000 8.404.000 9.931.000 10.750.000 11.392.000
Sum opptjent egenkapital 7.276.000 6.288.000 7.304.000 7.654.000 7.937.000
Sum egenkapital 8.077.000 7.089.000 8.106.000 8.456.000 8.738.000
Sum langsiktig gjeld 654.000 521.000 1.030.000 1.514.000 1.977.000
Sum kortsiktig gjeld 777.000 793.000 795.000 781.000 677.000
Sum gjeld og egenkapital 9.508.000 8.403.000 9.930.000 10.750.000 11.392.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 175.000 145.000 108.000 95.000 55.000
Driftsinntekter 175.000 145.000 108.000 95.000 55.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -318.000 -183.000 -183.000 -171.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -159.000 -157.000 -101.000 -98.000 -54.000
Driftskostnader -477.000 -340.000 -284.000 -269.000 -176.000
Driftsresultat -302.000 -195.000 -176.000 -175.000 -121.000
Finansinntekter 2.088.000 137.000 632.000 481.000 3.469.000
Finanskostnader -48.000 -207.000 -55.000 -88.000 -119.000
Finans 2.040.000 -70.000 577.000 393.000 3.350.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -750.000 -750.000 -750.000 -500.000 -500.000
Årsresultat 1.738.000 -266.000 400.000 218.000 3.230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 678.000 230.000 413.000 596.000 725.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 678.000 230.000 413.000 596.000 725.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.664.000 6.657.000 6.791.000 6.735.000 6.708.000
Sum anleggsmidler 6.342.000 6.888.000 7.204.000 7.331.000 7.433.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 55.000 15.000 34.000 25.000 20.000
Andre fordringer 2.546.000 1.270.000 2.564.000 2.963.000 2.955.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 565.000 230.000 128.000 431.000 985.000
Sum omløpsmidler 3.166.000 1.516.000 2.727.000 3.419.000 3.959.000
Sum eiendeler 9.508.000 8.404.000 9.931.000 10.750.000 11.392.000
Sum opptjent egenkapital 7.276.000 6.288.000 7.304.000 7.654.000 7.937.000
Sum egenkapital 8.077.000 7.089.000 8.106.000 8.456.000 8.738.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 654.000 521.000 1.030.000 1.514.000 1.977.000
Leverandørgjeld 27.000 37.000 31.000 35.000 177.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 12.000 5.000 0
Utbytte -750.000 -750.000 -750.000 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000 2.000 242.000 0
Sum kortsiktig gjeld 777.000 793.000 795.000 781.000 677.000
Sum gjeld og egenkapital 9.508.000 8.403.000 9.930.000 10.750.000 11.392.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.389.000 723.000 1.932.000 2.638.000 3.282.000
Likviditetsgrad 1 4.1 1.9 3.4 4.4 5.8
Likviditetsgrad 2 4.1 1.9 3.4 4.4 5.9
Soliditet 84.9 84.4 81.6 78.7 76.7
Resultatgrad -172.6 -134.5 -184.2 -220.0
Rentedekningsgrad -6.3 -0.9 -3.2 28.1
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 18.8 -0.7 4.6 2.8 29.4
Signatur
28.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex