Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gulbrandsen Agencies AS
Juridisk navn:  Gulbrandsen Agencies AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23001770
Bygg 1 Maridalsveien 87 Bygg 1 Maridalsveien 87 Fax: 23001772
0461 Oslo 461 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 961336716
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/20/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Halfdan Nitter AS
Regnskapsfører: Soliditet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.09%
Resultat  
  
-26800%
Egenkapital  
  
-292.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.151.000 13.289.000 13.821.000 15.533.000 16.956.000
Resultat: -1.076.000 -4.000 443.000 1.458.000 -2.984.000
Egenkapital: -2.275.000 -579.000 -1.029.000 -1.357.000 -2.433.000
Regnskap for  Gulbrandsen Agencies AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.151.000 13.289.000 13.821.000 15.533.000 16.956.000
Driftskostnader -11.969.000 -12.999.000 -12.963.000 -14.011.000 -18.264.000
Driftsresultat -817.000 290.000 857.000 1.522.000 -1.309.000
Finansinntekter 5.000 106.000 78.000 437.000 292.000
Finanskostnader -264.000 -401.000 -492.000 -502.000 -1.968.000
Finans -259.000 -295.000 -414.000 -65.000 -1.676.000
Resultat før skatt -1.076.000 -4.000 443.000 1.458.000 -2.984.000
Skattekostnad -620.000 467.000 -114.000 -381.000 416.000
Årsresultat -1.696.000 463.000 328.000 1.076.000 -2.567.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 136.000 913.000 462.000 642.000 2.106.000
Sum omløpsmidler 1.099.000 1.893.000 2.245.000 1.668.000 1.572.000
Sum eiendeler 1.235.000 2.806.000 2.707.000 2.310.000 3.678.000
Sum opptjent egenkapital -2.375.000 -2.079.000 -1.129.000 -1.457.000 -2.533.000
Sum egenkapital -2.275.000 -579.000 -1.029.000 -1.357.000 -2.433.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 367.000 767.000 1.167.000
Sum kortsiktig gjeld 3.510.000 3.385.000 3.369.000 2.900.000 4.945.000
Sum gjeld og egenkapital 1.235.000 2.806.000 2.707.000 2.310.000 3.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.746.000 12.936.000 13.784.000 15.511.000 16.920.000
Andre inntekter 405.000 352.000 37.000 22.000 36.000
Driftsinntekter 11.151.000 13.289.000 13.821.000 15.533.000 16.956.000
Varekostnad -8.573.000 -9.063.000 -9.651.000 -10.477.000 -12.802.000
Lønninger -1.695.000 -1.611.000 -1.518.000 -1.086.000 -2.096.000
Avskrivning -27.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.674.000 -2.290.000 -1.759.000 -2.413.000 -3.331.000
Driftskostnader -11.969.000 -12.999.000 -12.963.000 -14.011.000 -18.264.000
Driftsresultat -817.000 290.000 857.000 1.522.000 -1.309.000
Finansinntekter 5.000 106.000 78.000 437.000 292.000
Finanskostnader -264.000 -401.000 -492.000 -502.000 -1.968.000
Finans -259.000 -295.000 -414.000 -65.000 -1.676.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.696.000 463.000 328.000 1.076.000 -2.567.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 620.000 153.000 268.000 649.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 27.000 62.000 97.000 132.000
Sum varige driftsmidler 0 27.000 62.000 97.000 132.000
Sum finansielle anleggsmidler 136.000 266.000 248.000 278.000 1.325.000
Sum anleggsmidler 136.000 913.000 462.000 642.000 2.106.000
Varebeholdning 933.000 1.389.000 1.584.000 1.392.000 948.000
Kundefordringer 66.000 284.000 503.000 73.000 357.000
Andre fordringer 13.000 40.000 59.000 146.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 88.000 181.000 86.000 56.000 59.000
Sum omløpsmidler 1.099.000 1.893.000 2.245.000 1.668.000 1.572.000
Sum eiendeler 1.235.000 2.806.000 2.707.000 2.310.000 3.678.000
Sum opptjent egenkapital -2.375.000 -2.079.000 -1.129.000 -1.457.000 -2.533.000
Sum egenkapital -2.275.000 -579.000 -1.029.000 -1.357.000 -2.433.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 668.000 0 716.000 712.000 920.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 367.000 767.000 1.167.000
Leverandørgjeld 1.706.000 2.348.000 1.705.000 1.402.000 2.441.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 337.000 402.000 346.000 83.000 111.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 799.000 635.000 603.000 703.000 1.474.000
Sum kortsiktig gjeld 3.510.000 3.385.000 3.369.000 2.900.000 4.945.000
Sum gjeld og egenkapital 1.235.000 2.806.000 2.707.000 2.310.000 3.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.411.000 -1.492.000 -1.124.000 -1.232.000 -3.373.000
Likviditetsgrad 1 0 0.6 0.7 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.2 0.1 0.2
Soliditet -184.2 -20.6 -58.7 -66.1
Resultatgrad -7.3 2.2 6.2 9.8 -7.7
Rentedekningsgrad -3.1 0.7 1.7 3 -0.5
Gjeldsgrad -1.5 -5.8 -3.6 -2.7 -2.5
Total kapitalrentabilitet -65.7 14.1 34.5 84.8 -27.6
Signatur
14.10.2009
ØISTEIN GULBRANDSEN
Prokurister
14.10.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex