Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik As
Juridisk navn:  Gudbrandsdalens Uldvarefabrik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61221500
Postboks 836 Morterudvegen 3-5 Fax: 61221515
2626 Lillehammer 2609 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 996131491
Aksjekapital: 12.000.000 NOK
Antall ansatte: 70
Etableringsdato: 10/20/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.3%
Resultat  
  
44.64%
Egenkapital  
  
11.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 107.646.000 125.615.000 133.042.000 133.753.000 122.924.000
Resultat: 8.016.000 5.542.000 8.957.000 13.656.000 8.783.000
Egenkapital: 59.831.000 53.589.000 52.283.000 50.339.000 42.909.000
Regnskap for  Gudbrandsdalens Uldvarefabrik As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 107.646.000 125.615.000 133.042.000 133.753.000 122.924.000
Driftskostnader -98.636.000 -119.400.000 -123.730.000 -119.323.000 -113.896.000
Driftsresultat 9.010.000 6.215.000 9.312.000 14.430.000 9.029.000
Finansinntekter 1.786.000 753.000 1.002.000 1.093.000 890.000
Finanskostnader -2.781.000 -1.425.000 -1.356.000 -1.867.000 -1.135.000
Finans -995.000 -672.000 -354.000 -774.000 -245.000
Resultat før skatt 8.016.000 5.542.000 8.957.000 13.656.000 8.783.000
Skattekostnad -1.774.000 -1.237.000 -2.013.000 -3.225.000 -2.151.000
Årsresultat 6.242.000 4.306.000 6.944.000 10.430.000 6.632.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.157.000 33.308.000 29.062.000 30.602.000 31.908.000
Sum omløpsmidler 70.964.000 54.902.000 62.579.000 56.578.000 50.219.000
Sum eiendeler 103.121.000 88.210.000 91.641.000 87.180.000 82.127.000
Sum opptjent egenkapital 47.831.000 41.589.000 40.283.000 38.339.000 30.909.000
Sum egenkapital 59.831.000 53.589.000 52.283.000 50.339.000 42.909.000
Sum langsiktig gjeld 25.673.000 16.878.000 22.340.000 16.775.000 21.465.000
Sum kortsiktig gjeld 17.617.000 17.743.000 17.017.000 20.066.000 17.754.000
Sum gjeld og egenkapital 103.121.000 88.210.000 91.640.000 87.180.000 82.128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 107.264.000 125.574.000 133.012.000 133.705.000 122.875.000
Andre inntekter 382.000 42.000 30.000 48.000 49.000
Driftsinntekter 107.646.000 125.615.000 133.042.000 133.753.000 122.924.000
Varekostnad -34.150.000 -42.838.000 -45.868.000 -42.174.000 -41.624.000
Lønninger -37.813.000 -46.624.000 -49.364.000 -45.304.000 -42.826.000
Avskrivning -5.442.000 -5.075.000 -4.922.000 -4.601.000 -4.341.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.983.000 -26.422.000 -27.692.000 -26.909.000 -24.321.000
Driftskostnader -98.636.000 -119.400.000 -123.730.000 -119.323.000 -113.896.000
Driftsresultat 9.010.000 6.215.000 9.312.000 14.430.000 9.029.000
Finansinntekter 1.786.000 753.000 1.002.000 1.093.000 890.000
Finanskostnader -2.781.000 -1.425.000 -1.356.000 -1.867.000 -1.135.000
Finans -995.000 -672.000 -354.000 -774.000 -245.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 6.242.000 4.306.000 6.944.000 10.430.000 6.632.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.970.000 8.574.000 9.741.000 11.335.000 12.536.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 20.477.000 20.386.000 14.256.000 14.758.000 14.886.000
Driftsløsøre 4.710.000 4.348.000 5.065.000 4.509.000 4.486.000
Sum varige driftsmidler 25.187.000 24.734.000 19.321.000 19.267.000 19.372.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.157.000 33.308.000 29.062.000 30.602.000 31.908.000
Varebeholdning 31.027.000 34.122.000 31.926.000 24.724.000 23.908.000
Kundefordringer 7.592.000 15.308.000 12.215.000 12.413.000 10.735.000
Andre fordringer 3.835.000 641.000 534.000 390.000 2.308.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 28.510.000 4.831.000 17.903.000 19.051.000 13.269.000
Sum omløpsmidler 70.964.000 54.902.000 62.579.000 56.578.000 50.219.000
Sum eiendeler 103.121.000 88.210.000 91.641.000 87.180.000 82.127.000
Sum opptjent egenkapital 47.831.000 41.589.000 40.283.000 38.339.000 30.909.000
Sum egenkapital 59.831.000 53.589.000 52.283.000 50.339.000 42.909.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.443.000 2.567.000 2.055.000 1.965.000 2.037.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.673.000 16.878.000 22.340.000 16.775.000 21.465.000
Leverandørgjeld 7.395.000 8.196.000 5.143.000 6.480.000 7.178.000
Betalbar skatt 1.892.000 706.000 1.881.000 3.309.000 2.181.000
Skyldig offentlige avgifter 3.162.000 3.679.000 3.487.000 3.741.000 2.971.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.169.000 5.162.000 6.506.000 6.536.000 5.424.000
Sum kortsiktig gjeld 17.617.000 17.743.000 17.017.000 20.066.000 17.754.000
Sum gjeld og egenkapital 103.121.000 88.210.000 91.640.000 87.180.000 82.128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.347.000 37.159.000 45.562.000 36.512.000 32.465.000
Likviditetsgrad 1 4.0 3.1 3.7 2.8 2.8
Likviditetsgrad 2 2.3 1.2 1.8 1.6 1.5
Soliditet 58.0 60.8 57.1 57.7 52.2
Resultatgrad 8.4 4.9 7 10.8 7.3
Rentedekningsgrad 3.2 4.4 6.9 7.7 8
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.8 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 10.5 7.9 11.3 17.8 12.1
Signatur
13.11.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex