Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gudbrandsdalen Lokallag Av Nff
Juridisk navn:  Gudbrandsdalen Lokallag Av Nff
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90128093
Co/ Siw Helen Holth Torehaugvegen 13 Co/ Siw Helen Holth Torehaugvegen 13 Fax:
2640 Vinstra 2640 Vinstra
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Fron
Org.nr: 990468265
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/6/2005 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
21.4%
Resultat  
  
-288.89%
Egenkapital  
  
-9.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010
Omsetning: 261.000 215.000
Resultat: -17.000 9.000
Egenkapital: 159.000 175.000
Regnskap for  Gudbrandsdalen Lokallag Av Nff
Resultat 2011 2010
Driftsinntekter 261.000 215.000
Driftskostnader -281.000 -208.000
Driftsresultat -20.000 6.000
Finansinntekter 4.000 2.000
Finanskostnader 0 0
Finans 4.000 2.000
Resultat før skatt -17.000 9.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -17.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 159.000 175.000
Sum eiendeler 159.000 175.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 175.000
Sum egenkapital 159.000 175.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 159.000 175.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 108.000 108.000
Andre inntekter 153.000 107.000
Driftsinntekter 261.000 215.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -281.000 -208.000
Driftskostnader -281.000 -208.000
Driftsresultat -20.000 6.000
Finansinntekter 4.000 2.000
Finanskostnader 0 0
Finans 4.000 2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -17.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 159.000 175.000
Sum omløpsmidler 159.000 175.000
Sum eiendeler 159.000 175.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 175.000
Sum egenkapital 159.000 175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 159.000 175.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 159.000 175.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0
Resultatgrad -7.7 2.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -10.1 4.6
Signatur
04.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex