Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gudbrandsdalen Heltre As
Juridisk navn:  Gudbrandsdalen Heltre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90860858
Liavegen 40 Liavegen 40 Fax:
2686 Lom 2686 Lom
Fylke: Kommune:
Innlandet Lom
Org.nr: 899567242
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Otta Vågå As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
-33.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.000 -4.000 0 -3.000 -3.000
Egenkapital: 4.000 6.000 10.000 10.000 13.000
Regnskap for  Gudbrandsdalen Heltre As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -4.000 0 -3.000 -3.000
Driftsresultat -2.000 -4.000 0 -3.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 -4.000 0 -3.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -4.000 0 -3.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.000 6.000 10.000 10.000 13.000
Sum eiendeler 4.000 6.000 10.000 10.000 13.000
Sum opptjent egenkapital -26.000 -24.000 -20.000 -20.000 -17.000
Sum egenkapital 4.000 6.000 10.000 10.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.000 6.000 10.000 10.000 13.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -4.000 0 -3.000 -3.000
Driftskostnader -2.000 -4.000 0 -3.000 -3.000
Driftsresultat -2.000 -4.000 0 -3.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -4.000 0 -3.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 6.000 10.000 10.000 13.000
Sum omløpsmidler 4.000 6.000 10.000 10.000 13.000
Sum eiendeler 4.000 6.000 10.000 10.000 13.000
Sum opptjent egenkapital -26.000 -24.000 -20.000 -20.000 -17.000
Sum egenkapital 4.000 6.000 10.000 10.000 13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.000 6.000 10.000 10.000 13.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 6.000 10.000 10.000 13.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet 1 1 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -66.7 0 -23.1
Signatur
12.08.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.08.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex