Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gudbrandsdalen Forsikringspartner As
Juridisk navn:  Gudbrandsdalen Forsikringspartner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedregata 56B Nedregata 56B Fax:
2640 Vinstra 2640 Vinstra
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Fron
Org.nr: 914078083
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/16/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsforum As
Regnskapsfører: Gudbrandsdal Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.4%
Resultat  
  
17.86%
Egenkapital  
  
-52.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 742.000 569.000 642.000 1.464.000 1.999.000
Resultat: -46.000 -56.000 -180.000 381.000 -166.000
Egenkapital: -130.000 -85.000 -88.000 92.000 -271.000
Regnskap for  Gudbrandsdalen Forsikringspartner As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 742.000 569.000 642.000 1.464.000 1.999.000
Driftskostnader -780.000 -623.000 -822.000 -1.082.000 -2.165.000
Driftsresultat -38.000 -54.000 -180.000 381.000 -165.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -2.000 0 0 -1.000
Finans -7.000 -2.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt -46.000 -56.000 -180.000 381.000 -166.000
Skattekostnad 0 0 -19.000 -35.000
Årsresultat -46.000 -56.000 -180.000 363.000 -201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 102.000 38.000 42.000 364.000 243.000
Sum eiendeler 202.000 38.000 42.000 364.000 243.000
Sum opptjent egenkapital -220.000 -174.000 -118.000 62.000 -301.000
Sum egenkapital -130.000 -85.000 -88.000 92.000 -271.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 332.000 122.000 130.000 272.000 514.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 38.000 42.000 364.000 243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 742.000 569.000 642.000 1.464.000 1.999.000
Driftsinntekter 742.000 569.000 642.000 1.464.000 1.999.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -502.000 -433.000 -653.000 -835.000 -1.813.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -278.000 -190.000 -169.000 -247.000 -352.000
Driftskostnader -780.000 -623.000 -822.000 -1.082.000 -2.165.000
Driftsresultat -38.000 -54.000 -180.000 381.000 -165.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -2.000 0 0 -1.000
Finans -7.000 -2.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 -56.000 -180.000 363.000 -201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 100.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 0 8.000 146.000 3.000
Andre fordringer 48.000 4.000 1.000 124.000 92.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 50.000 34.000 34.000 94.000 149.000
Sum omløpsmidler 102.000 38.000 42.000 364.000 243.000
Sum eiendeler 202.000 38.000 42.000 364.000 243.000
Sum opptjent egenkapital -220.000 -174.000 -118.000 62.000 -301.000
Sum egenkapital -130.000 -85.000 -88.000 92.000 -271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 183.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 60.000 59.000 3.000 36.000 211.000
Betalbar skatt 0 0 19.000 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 19.000 70.000 111.000 102.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 45.000 58.000 106.000 201.000
Sum kortsiktig gjeld 332.000 122.000 130.000 272.000 514.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 38.000 42.000 364.000 243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -230.000 -84.000 -88.000 92.000 -271.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.3 1.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 1.3 0.5
Soliditet -64.4 -229.7 -209.5 25.3 -111.5
Resultatgrad -5.1 -9.5 2 -8.3
Rentedekningsgrad -5.4
Gjeldsgrad -2.6 -1.4 -1.5 3 -1.9
Total kapitalrentabilitet -18.8 -145.9 -428.6 104.7 -67.9
Signatur
26.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex