Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gudbrandsdalen Damp As
Juridisk navn:  Gudbrandsdalen Damp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gudbrandsdalsvegen 923 Gudbrandsdalsvegen 923 Fax:
2640 Vinstra 2640 Vinstra
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Fron
Org.nr: 925020516
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/1/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mercura AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 743.000
Resultat: 4.000
Egenkapital: 43.000
Regnskap for  Gudbrandsdalen Damp As
Resultat 2020
Driftsinntekter 743.000
Driftskostnader -739.000
Driftsresultat 4.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 4.000
Skattekostnad
Årsresultat 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000
Sum omløpsmidler 74.000
Sum eiendeler 114.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 43.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 71.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 743.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 743.000
Varekostnad -474.000
Lønninger -53.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -212.000
Driftskostnader -739.000
Driftsresultat 4.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler 40.000
Sum anleggsmidler 40.000
Varebeholdning 16.000
Kundefordringer 10.000
Andre fordringer 20.000
Sum investeringer
Kasse, bank 29.000
Sum omløpsmidler 74.000
Sum eiendeler 114.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 35.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 18.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 17.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet 37.7
Resultatgrad 0.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7
Total kapitalrentabilitet 3.5
Signatur
01.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex