Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gudbrandsdølen Dagningen As
Juridisk navn:  Gudbrandsdølen Dagningen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61221000
Postboks 954 Jernbanegata 13 Fax: 61250924
2604 Lillehammer 2609 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 961637244
Aksjekapital: 5.400.000 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 8/30/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.68%
Resultat  
  
739.01%
Egenkapital  
  
0.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 119.879.000 120.700.000 119.635.000 120.685.000 120.123.000
Resultat: 15.151.000 -2.371.000 13.857.000 20.735.000 11.994.000
Egenkapital: 69.835.000 69.289.000 71.082.000 72.423.000 60.820.000
Regnskap for  Gudbrandsdølen Dagningen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 119.879.000 120.700.000 119.635.000 120.685.000 120.123.000
Driftskostnader -108.186.000 -124.430.000 -110.725.000 -104.458.000 -107.610.000
Driftsresultat 11.693.000 -3.730.000 8.910.000 16.227.000 12.513.000
Finansinntekter 3.476.000 2.292.000 10.230.000 4.515.000 586.000
Finanskostnader -18.000 -933.000 -5.283.000 -8.000 -1.105.000
Finans 3.458.000 1.359.000 4.947.000 4.507.000 -519.000
Resultat før skatt 15.151.000 -2.371.000 13.857.000 20.735.000 11.994.000
Skattekostnad -2.566.000 578.000 -2.498.000 -4.131.000 -3.255.000
Årsresultat 12.585.000 -1.793.000 11.359.000 16.603.000 8.739.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.829.000 36.945.000 35.862.000 77.698.000 48.264.000
Sum omløpsmidler 137.446.000 129.990.000 139.375.000 42.768.000 59.477.000
Sum eiendeler 173.275.000 166.935.000 175.237.000 120.466.000 107.741.000
Sum opptjent egenkapital 64.435.000 63.889.000 65.682.000 67.023.000 55.420.000
Sum egenkapital 69.835.000 69.289.000 71.082.000 72.423.000 60.820.000
Sum langsiktig gjeld 11.634.000 14.058.000 3.762.000 4.812.000 6.710.000
Sum kortsiktig gjeld 91.804.000 83.588.000 100.393.000 43.230.000 40.211.000
Sum gjeld og egenkapital 173.273.000 166.935.000 175.237.000 120.465.000 107.741.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 110.203.000 112.820.000 112.886.000 114.171.000 115.910.000
Andre inntekter 9.676.000 7.880.000 6.749.000 6.514.000 4.213.000
Driftsinntekter 119.879.000 120.700.000 119.635.000 120.685.000 120.123.000
Varekostnad -40.117.000 -40.190.000 -39.250.000 -8.986.000 -9.367.000
Lønninger -42.352.000 -57.862.000 -44.376.000 -42.562.000 -44.953.000
Avskrivning -936.000 0 -833.000 -953.000 -826.000
Nedskrivning -921.000 0 0 0
Andre driftskostnader -24.781.000 -25.457.000 -26.266.000 -51.957.000 -52.464.000
Driftskostnader -108.186.000 -124.430.000 -110.725.000 -104.458.000 -107.610.000
Driftsresultat 11.693.000 -3.730.000 8.910.000 16.227.000 12.513.000
Finansinntekter 3.476.000 2.292.000 10.230.000 4.515.000 586.000
Finanskostnader -18.000 -933.000 -5.283.000 -8.000 -1.105.000
Finans 3.458.000 1.359.000 4.947.000 4.507.000 -519.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -12.000.000 0 -12.700.000 -5.000.000 -1.400.000
Årsresultat 12.585.000 -1.793.000 11.359.000 16.603.000 8.739.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.506.000 2.288.000 0 27.000 591.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 2.233.000 2.199.000
Driftsløsøre 2.711.000 2.794.000 3.917.000 1.583.000 1.760.000
Sum varige driftsmidler 2.711.000 2.794.000 3.917.000 3.816.000 3.959.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.612.000 31.863.000 31.945.000 73.854.000 43.714.000
Sum anleggsmidler 35.829.000 36.945.000 35.862.000 77.698.000 48.264.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 5.799.000 5.243.000 6.592.000 6.261.000 5.844.000
Andre fordringer 1.657.000 1.852.000 861.000 741.000 467.000
Sum investeringer 19.762.000 16.852.000 0 0 0
Kasse, bank 108.178.000 105.245.000 123.209.000 35.766.000 53.166.000
Sum omløpsmidler 137.446.000 129.990.000 139.375.000 42.768.000 59.477.000
Sum eiendeler 173.275.000 166.935.000 175.237.000 120.466.000 107.741.000
Sum opptjent egenkapital 64.435.000 63.889.000 65.682.000 67.023.000 55.420.000
Sum egenkapital 69.835.000 69.289.000 71.082.000 72.423.000 60.820.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.634.000 14.058.000 3.762.000 4.812.000 6.710.000
Gjeld til kredittinstitutt 43.983.000 45.965.000 51.246.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.634.000 14.058.000 3.762.000 4.812.000 6.710.000
Leverandørgjeld 2.456.000 2.925.000 2.493.000 3.812.000 5.464.000
Betalbar skatt 1.784.000 1.972.000 2.209.000 3.567.000 3.251.000
Skyldig offentlige avgifter 2.370.000 2.331.000 2.751.000 3.191.000 3.128.000
Utbytte -12.000.000 0 -12.700.000 -5.000.000 -1.400.000
Annen kortsiktig gjeld 29.211.000 30.395.000 28.994.000 27.660.000 26.968.000
Sum kortsiktig gjeld 91.804.000 83.588.000 100.393.000 43.230.000 40.211.000
Sum gjeld og egenkapital 173.273.000 166.935.000 175.237.000 120.465.000 107.741.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.642.000 46.402.000 38.982.000 -462.000 19.266.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.4 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.4 1 1.5
Soliditet 40.3 41.5 40.6 60.1 56.5
Resultatgrad 9.8 -3.1 7.4 13.4 10.4
Rentedekningsgrad 649.6 1.7 2028.4 11.3
Gjeldsgrad 1.5 1.4 1.5 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 8.8 -0.9 10.9 17.2 12.2
Signatur
28.04.2021
STYREFORMANNEN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.04.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex