Grunnarbeid Vest AS
Juridisk navn:  Grunnarbeid Vest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90883751
5. etage Seksjon 24 Hardangervegen 72 Neskaivegen 43 Fax:
5224 Nesttun 5285 Bruvik
Fylke: Kommune:
Vestland Osterøy
Org.nr: 967275824
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 7/7/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Advisor Revisjon AS
Regnskapsfører: Paradis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.21%
Resultat  
  
-203.68%
Egenkapital  
  
-17.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 28.625.000 26.701.000 21.257.000 11.835.000 9.225.000
Resultat: -2.001.000 1.930.000 1.735.000 1.544.000 3.083.000
Egenkapital: 7.257.000 8.819.000 8.316.000 7.964.000 7.522.000
Regnskap for  Grunnarbeid Vest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 28.625.000 26.701.000 21.257.000 11.835.000 9.225.000
Driftskostnader -30.704.000 -24.839.000 -19.471.000 -10.307.000 -6.150.000
Driftsresultat -2.080.000 1.861.000 1.786.000 1.529.000 3.075.000
Finansinntekter 105.000 70.000 18.000 20.000 20.000
Finanskostnader -26.000 -1.000 -68.000 -5.000 -12.000
Finans 79.000 69.000 -50.000 15.000 8.000
Resultat før skatt -2.001.000 1.930.000 1.735.000 1.544.000 3.083.000
Skattekostnad 439.000 -428.000 -383.000 -352.000 -768.000
Årsresultat -1.562.000 1.502.000 1.353.000 1.192.000 2.315.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.524.000 5.845.000 7.044.000 3.740.000 2.504.000
Sum omløpsmidler 10.541.000 9.898.000 8.165.000 7.135.000 7.751.000
Sum eiendeler 16.065.000 15.743.000 15.209.000 10.875.000 10.255.000
Sum opptjent egenkapital 7.157.000 8.719.000 8.216.000 7.864.000 7.422.000
Sum egenkapital 7.257.000 8.819.000 8.316.000 7.964.000 7.522.000
Sum langsiktig gjeld 1.701.000 1.341.000 436.000 468.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 7.107.000 5.583.000 6.456.000 2.443.000 2.584.000
Sum gjeld og egenkapital 16.065.000 15.743.000 15.208.000 10.875.000 10.254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.475.000 26.191.000 20.493.000 10.745.000 9.135.000
Andre inntekter 150.000 510.000 764.000 1.090.000 90.000
Driftsinntekter 28.625.000 26.701.000 21.257.000 11.835.000 9.225.000
Varekostnad -13.401.000 -10.427.000 -10.077.000 -3.888.000 -2.889.000
Lønninger -8.402.000 -6.803.000 -4.830.000 -2.918.000 -1.638.000
Avskrivning -667.000 -593.000 -489.000 -325.000 -258.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.234.000 -7.016.000 -4.075.000 -3.176.000 -1.365.000
Driftskostnader -30.704.000 -24.839.000 -19.471.000 -10.307.000 -6.150.000
Driftsresultat -2.080.000 1.861.000 1.786.000 1.529.000 3.075.000
Finansinntekter 105.000 70.000 18.000 20.000 20.000
Finanskostnader -26.000 -1.000 -68.000 -5.000 -12.000
Finans 79.000 69.000 -50.000 15.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -750.000 -650.000
Årsresultat -1.562.000 1.502.000 1.353.000 1.192.000 2.315.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 176.000 203.000 270.000 55.000 73.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.472.000 1.762.000 1.912.000 1.425.000 179.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.052.000 4.083.000 5.132.000 2.315.000 2.325.000
Sum anleggsmidler 5.524.000 5.845.000 7.044.000 3.740.000 2.504.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.081.000 5.592.000 3.680.000 2.343.000 1.319.000
Andre fordringer 1.289.000 364.000 62.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.171.000 3.942.000 4.422.000 4.791.000 6.432.000
Sum omløpsmidler 10.541.000 9.898.000 8.165.000 7.135.000 7.751.000
Sum eiendeler 16.065.000 15.743.000 15.209.000 10.875.000 10.255.000
Sum opptjent egenkapital 7.157.000 8.719.000 8.216.000 7.864.000 7.422.000
Sum egenkapital 7.257.000 8.819.000 8.316.000 7.964.000 7.522.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.701.000 1.341.000 436.000 468.000 116.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.701.000 1.341.000 436.000 468.000 148.000
Leverandørgjeld 4.237.000 2.209.000 2.634.000 643.000 475.000
Betalbar skatt 439.000 377.000 0 563.000
Skyldig offentlige avgifter 1.199.000 525.000 628.000 347.000 289.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -750.000 -650.000
Annen kortsiktig gjeld 1.672.000 1.410.000 1.818.000 703.000 606.000
Sum kortsiktig gjeld 7.107.000 5.583.000 6.456.000 2.443.000 2.584.000
Sum gjeld og egenkapital 16.065.000 15.743.000 15.208.000 10.875.000 10.254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.434.000 4.315.000 1.709.000 4.692.000 5.167.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 1.3 2.9 3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.8 1.3 2.9 3
Soliditet 45.2 5 54.7 73.2 73.4
Resultatgrad -7.3 7 8.4 12.9 33.3
Rentedekningsgrad -80.0 1 26.3 305.8 256.3
Gjeldsgrad 1.2 0.8 0.8 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -12.3 12.3 11.9 14.2 30.2
Signatur
26.02.2021
ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
26.02.2021
Prokura kvar for seg
Kallekleiv Ann-Magritt
Prokura kvar for seg
Kallekleiv Bjørn
Prokura kvar for seg
Kallekleiv Jan
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex