Grunnarbeid AS
Juridisk navn:  Grunnarbeid AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37022073
Postboks 1612 Stoa Ravnåsv 9 Fax: 73575001
4857 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 948799391
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/3/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapstjenester AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-57.71%
Resultat  
  
-127.65%
Egenkapital  
  
-1.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.150.000 7.449.000 6.190.000 6.144.000 5.613.000
Resultat: -81.000 293.000 -293.000 228.000 -619.000
Egenkapital: 5.054.000 5.140.000 4.847.000 5.116.000 4.897.000
Regnskap for  Grunnarbeid AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.150.000 7.449.000 6.190.000 6.144.000 5.613.000
Driftskostnader -3.232.000 -7.157.000 -6.483.000 -5.919.000 -6.319.000
Driftsresultat -81.000 292.000 -294.000 225.000 -705.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 88.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000
Finans 1.000 1.000 1.000 4.000 86.000
Resultat før skatt -81.000 293.000 -293.000 228.000 -619.000
Skattekostnad -6.000 0 24.000 -24.000 122.000
Årsresultat -86.000 293.000 -269.000 204.000 -497.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.429.000 3.435.000 3.531.000 3.857.000 3.858.000
Sum omløpsmidler 2.909.000 2.686.000 2.304.000 2.315.000 1.865.000
Sum eiendeler 5.338.000 6.121.000 5.835.000 6.172.000 5.723.000
Sum opptjent egenkapital 4.854.000 4.940.000 4.647.000 4.916.000 4.697.000
Sum egenkapital 5.054.000 5.140.000 4.847.000 5.116.000 4.897.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 24.000 0
Sum kortsiktig gjeld 279.000 981.000 988.000 1.031.000 826.000
Sum gjeld og egenkapital 5.339.000 6.121.000 5.835.000 6.171.000 5.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.930.000 7.155.000 6.190.000 5.804.000 5.513.000
Andre inntekter 1.220.000 294.000 0 340.000 100.000
Driftsinntekter 3.150.000 7.449.000 6.190.000 6.144.000 5.613.000
Varekostnad -542.000 -435.000 -652.000 -481.000 -851.000
Lønninger -985.000 -3.633.000 -2.893.000 -2.691.000 -2.318.000
Avskrivning -636.000 -765.000 -668.000 -710.000 -709.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.069.000 -2.324.000 -2.270.000 -2.037.000 -2.441.000
Driftskostnader -3.232.000 -7.157.000 -6.483.000 -5.919.000 -6.319.000
Driftsresultat -81.000 292.000 -294.000 225.000 -705.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 88.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000
Finans 1.000 1.000 1.000 4.000 86.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -86.000 293.000 -269.000 204.000 -497.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 332.000 377.000 423.000 475.000 511.000
Maskiner anlegg 0 0 3.382.000 0
Driftsløsøre 2.098.000 3.058.000 3.108.000 0 3.347.000
Sum varige driftsmidler 2.429.000 3.435.000 3.531.000 3.857.000 3.858.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.429.000 3.435.000 3.531.000 3.857.000 3.858.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 56.000 361.000 1.108.000 857.000 785.000
Andre fordringer 91.000 171.000 126.000 185.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.762.000 2.154.000 1.070.000 1.272.000 989.000
Sum omløpsmidler 2.909.000 2.686.000 2.304.000 2.315.000 1.865.000
Sum eiendeler 5.338.000 6.121.000 5.835.000 6.172.000 5.723.000
Sum opptjent egenkapital 4.854.000 4.940.000 4.647.000 4.916.000 4.697.000
Sum egenkapital 5.054.000 5.140.000 4.847.000 5.116.000 4.897.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0 24.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 24.000 0
Leverandørgjeld 36.000 52.000 53.000 86.000 88.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 100.000 385.000 458.000 492.000 296.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 143.000 544.000 478.000 454.000 442.000
Sum kortsiktig gjeld 279.000 981.000 988.000 1.031.000 826.000
Sum gjeld og egenkapital 5.339.000 6.121.000 5.835.000 6.171.000 5.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.630.000 1.705.000 1.316.000 1.284.000 1.039.000
Likviditetsgrad 1 10.4 2.7 2.3 2.2 2.3
Likviditetsgrad 2 10.4 2.7 2.3 2.2 2.3
Soliditet 94.7 8 83.1 82.9 85.6
Resultatgrad -2.6 3.9 -4.7 3.7 -12.6
Rentedekningsgrad -352.5
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -1.5 4.8 3.7 -10.8
Signatur
12.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.11.2021
Styrets leder alene.
Prokura hver for seg
Langmyr Arne
Prokura hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex