Grunn-Service AS
Juridisk navn:  Grunn-Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51427500
Vardheivegen 52 Vardheivegen 52 Fax: 51427501
4340 Bryne 4340 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 936131425
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 119
Etableringsdato: 1/7/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Forus Revisjon AS
Regnskapsfører: Secant As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.7%
Resultat  
  
26.62%
Egenkapital  
  
89.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 289.832.000 252.676.000 130.231.000 123.580.000 110.665.000
Resultat: 21.312.000 16.832.000 8.356.000 7.818.000 8.155.000
Egenkapital: 40.713.000 21.515.000 11.970.000 12.922.000 10.276.000
Regnskap for  Grunn-Service AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 289.832.000 252.676.000 130.231.000 123.580.000 110.665.000
Driftskostnader -268.005.000 -235.506.000 -121.413.000 -115.016.000 -101.637.000
Driftsresultat 21.828.000 17.171.000 8.818.000 8.564.000 9.028.000
Finansinntekter 854.000 869.000 500.000 185.000 122.000
Finanskostnader -1.369.000 -1.208.000 -961.000 -930.000 -995.000
Finans -515.000 -339.000 -461.000 -745.000 -873.000
Resultat før skatt 21.312.000 16.832.000 8.356.000 7.818.000 8.155.000
Skattekostnad -4.703.000 -3.713.000 -1.744.000 -1.524.000 -1.730.000
Årsresultat 16.609.000 13.119.000 6.612.000 6.294.000 6.425.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.768.000 57.962.000 31.257.000 35.429.000 26.259.000
Sum omløpsmidler 97.215.000 81.785.000 48.517.000 50.674.000 42.020.000
Sum eiendeler 142.983.000 139.747.000 79.774.000 86.103.000 68.279.000
Sum opptjent egenkapital 23.979.000 16.781.000 11.120.000 12.072.000 9.426.000
Sum egenkapital 40.713.000 21.515.000 11.970.000 12.922.000 10.276.000
Sum langsiktig gjeld 51.004.000 57.126.000 30.231.000 38.929.000 30.890.000
Sum kortsiktig gjeld 51.267.000 61.106.000 37.574.000 34.253.000 27.112.000
Sum gjeld og egenkapital 142.983.000 139.746.000 79.775.000 86.104.000 68.278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 287.276.000 251.136.000 128.701.000 121.058.000 110.103.000
Andre inntekter 2.556.000 1.540.000 1.530.000 2.522.000 562.000
Driftsinntekter 289.832.000 252.676.000 130.231.000 123.580.000 110.665.000
Varekostnad -140.469.000 -108.282.000 -46.838.000 -46.178.000 -47.484.000
Lønninger -76.115.000 -74.481.000 -39.846.000 -35.819.000 -27.564.000
Avskrivning -18.192.000 -17.293.000 -12.651.000 -11.264.000 -10.176.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.229.000 -35.450.000 -22.078.000 -21.755.000 -16.413.000
Driftskostnader -268.005.000 -235.506.000 -121.413.000 -115.016.000 -101.637.000
Driftsresultat 21.828.000 17.171.000 8.818.000 8.564.000 9.028.000
Finansinntekter 854.000 869.000 500.000 185.000 122.000
Finanskostnader -1.369.000 -1.208.000 -961.000 -930.000 -995.000
Finans -515.000 -339.000 -461.000 -745.000 -873.000
Konsernbidrag -9.412.000 0 -7.564.000 -3.750.000 -6.000.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 16.609.000 13.119.000 6.612.000 6.294.000 6.425.000
Balanse detaljer          
Goodwill 806.000 1.615.000 2.423.000 2.230.000 16.000
Sum Immatrielle midler 1.251.000 2.170.000 2.423.000 2.230.000 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 43.817.000 55.793.000 28.834.000 33.199.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 26.243.000
Sum varige driftsmidler 43.817.000 55.793.000 28.834.000 33.199.000 26.243.000
Sum finansielle anleggsmidler 700.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 45.768.000 57.962.000 31.257.000 35.429.000 26.259.000
Varebeholdning 3.000.000 0 0 0 0
Kundefordringer 47.976.000 44.298.000 27.351.000 28.523.000 14.030.000
Andre fordringer 45.825.000 37.162.000 19.782.000 20.636.000 26.888.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 414.000 325.000 1.384.000 1.516.000 1.101.000
Sum omløpsmidler 97.215.000 81.785.000 48.517.000 50.674.000 42.020.000
Sum eiendeler 142.983.000 139.747.000 79.774.000 86.103.000 68.279.000
Sum opptjent egenkapital 23.979.000 16.781.000 11.120.000 12.072.000 9.426.000
Sum egenkapital 40.713.000 21.515.000 11.970.000 12.922.000 10.276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.003.000 10.954.000 4.027.000 8.285.000 7.632.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 51.004.000 57.126.000 30.231.000 38.929.000 30.890.000
Leverandørgjeld 17.141.000 16.913.000 5.209.000 8.823.000 7.656.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.973.000 10.207.000 4.904.000 3.633.000 3.129.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.153.000 33.987.000 27.461.000 21.797.000 16.327.000
Sum kortsiktig gjeld 51.267.000 61.106.000 37.574.000 34.253.000 27.112.000
Sum gjeld og egenkapital 142.983.000 139.746.000 79.775.000 86.104.000 68.278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.948.000 20.679.000 10.943.000 16.421.000 14.908.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.3 1.3 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.8 1.3 1.3 1.5 1.5
Soliditet 28.5 15.4 1 1 15.1
Resultatgrad 7.5 6.8 6.8 6.9 8.2
Rentedekningsgrad 15.9 14.2 9.2 9.2 9.1
Gjeldsgrad 2.5 5.5 5.7 5.7 5.6
Total kapitalrentabilitet 15.9 12.9 11.7 10.2 13.4
Signatur
20.06.2017
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex