Grua Auto AS
Juridisk navn:  Grua Auto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61324900
Hadelandsvegen 1469 Hadelandsvegen 1469 Fax: 61324901
2742 Grua 2742 Grua
Fylke: Kommune:
Viken Lunner
Org.nr: 938024855
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/2/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.28%
Resultat  
  
-67.27%
Egenkapital  
  
8.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 106.864.000 98.688.000 104.783.000 99.034.000 91.530.000
Resultat: 724.000 2.212.000 1.350.000 1.354.000 1.709.000
Egenkapital: 7.090.000 6.526.000 6.016.000 5.451.000 5.219.000
Regnskap for  Grua Auto AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 106.864.000 98.688.000 104.783.000 99.034.000 91.530.000
Driftskostnader -105.695.000 -96.214.000 -103.159.000 -97.478.000 -89.585.000
Driftsresultat 1.169.000 2.475.000 1.624.000 1.557.000 1.944.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 3.000 5.000
Finanskostnader -446.000 -265.000 -278.000 -205.000 -239.000
Finans -445.000 -263.000 -275.000 -202.000 -234.000
Resultat før skatt 724.000 2.212.000 1.350.000 1.354.000 1.709.000
Skattekostnad -160.000 -516.000 -329.000 -342.000 -468.000
Årsresultat 565.000 1.695.000 1.021.000 1.012.000 1.242.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.291.000 897.000 915.000 938.000 941.000
Sum omløpsmidler 16.458.000 18.217.000 13.936.000 15.362.000 12.894.000
Sum eiendeler 17.749.000 19.114.000 14.851.000 16.300.000 13.835.000
Sum opptjent egenkapital 4.560.000 3.996.000 3.486.000 2.921.000 2.689.000
Sum egenkapital 7.090.000 6.526.000 6.016.000 5.451.000 5.219.000
Sum langsiktig gjeld 2.488.000 2.740.000 2.986.000 3.223.000 3.451.000
Sum kortsiktig gjeld 8.171.000 9.847.000 5.849.000 7.626.000 5.165.000
Sum gjeld og egenkapital 17.749.000 19.113.000 14.851.000 16.300.000 13.835.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 105.869.000 97.460.000 103.581.000 98.176.000 90.653.000
Andre inntekter 996.000 1.228.000 1.202.000 858.000 877.000
Driftsinntekter 106.864.000 98.688.000 104.783.000 99.034.000 91.530.000
Varekostnad -94.177.000 -84.629.000 -91.556.000 -86.588.000 -79.357.000
Lønninger -7.228.000 -7.694.000 -7.515.000 -7.051.000 -6.645.000
Avskrivning -264.000 -268.000 -280.000 -211.000 -209.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.026.000 -3.623.000 -3.808.000 -3.628.000 -3.374.000
Driftskostnader -105.695.000 -96.214.000 -103.159.000 -97.478.000 -89.585.000
Driftsresultat 1.169.000 2.475.000 1.624.000 1.557.000 1.944.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 3.000 5.000
Finanskostnader -446.000 -265.000 -278.000 -205.000 -239.000
Finans -445.000 -263.000 -275.000 -202.000 -234.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -500.000
Årsresultat 565.000 1.695.000 1.021.000 1.012.000 1.242.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 149.000 138.000 105.000 69.000 79.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 873.000 329.000 350.000 429.000 363.000
Driftsløsøre 144.000 305.000 335.000 315.000 375.000
Sum varige driftsmidler 1.017.000 634.000 685.000 744.000 737.000
Sum finansielle anleggsmidler 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Sum anleggsmidler 1.291.000 897.000 915.000 938.000 941.000
Varebeholdning 15.013.000 15.827.000 11.157.000 13.150.000 10.670.000
Kundefordringer 363.000 1.297.000 2.187.000 830.000 1.648.000
Andre fordringer 624.000 433.000 62.000 943.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 458.000 660.000 530.000 439.000 479.000
Sum omløpsmidler 16.458.000 18.217.000 13.936.000 15.362.000 12.894.000
Sum eiendeler 17.749.000 19.114.000 14.851.000 16.300.000 13.835.000
Sum opptjent egenkapital 4.560.000 3.996.000 3.486.000 2.921.000 2.689.000
Sum egenkapital 7.090.000 6.526.000 6.016.000 5.451.000 5.219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.220.000 6.145.000 2.872.000 3.839.000 241.000
Sum langsiktig gjeld 2.488.000 2.740.000 2.986.000 3.223.000 3.451.000
Leverandørgjeld 973.000 1.335.000 875.000 1.620.000 748.000
Betalbar skatt 171.000 535.000 221.000 72.000 488.000
Skyldig offentlige avgifter 613.000 721.000 872.000 620.000 1.507.000
Utbytte 0 0 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.194.000 1.112.000 1.009.000 1.476.000 1.681.000
Sum kortsiktig gjeld 8.171.000 9.847.000 5.849.000 7.626.000 5.165.000
Sum gjeld og egenkapital 17.749.000 19.113.000 14.851.000 16.300.000 13.835.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.287.000 8.370.000 8.087.000 7.736.000 7.729.000
Likviditetsgrad 1 2 1.9 2.4 2 2.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.5 0.3 0.5
Soliditet 39.9 34.1 40.5 33.4 37.7
Resultatgrad 1.1 2.5 1.5 1.6 2.1
Rentedekningsgrad 2.6 9.3 5.8 7.6 8.2
Gjeldsgrad 1.5 1.9 1.5 2 1.7
Total kapitalrentabilitet 6.6 1 1 9.6 14.1
Signatur
19.08.2009
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex